Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Paslauga suteikiama asmenims norintiems vykdydi mažmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais.

Leidimai verstis mažmenine nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengtas Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba siunčiamas registruotu paštu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą mažmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
1. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
2. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
3. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
5. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 24 punkto reikalavimui
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52519
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sonata Šėlienė
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja
Telefonas: +37037425802
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sonata.seliene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavus prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pareiškėjui patvirtinimas, kad prašymas gautas (patvirtinimas nesiunčiamas jei jis buvo įteiktas pareiškėjui priduodant prašymą). Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
2. Įvertinama ar prašymas kartu su papildomais dokumentais atitinka LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu prašymas neišsamus ar netinkamai įformintas, pateikti ne visi dokumentai ar informacija, pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo raštu informuojamas apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.
4. Jeigu prašymas užpildytas teisingai, pateikti visi reikiami ir teisingai įforminti papildomi dokumentai, elektroninėje erdvėje patikrinami duomenys apie pareiškėją: Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje patikrinimas įmonės įregistravimo faktas, taip pat ar įmonei nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; per kontaktinius centrus patikrinama ar nėra fizinio asmens atžvilgiu pradėta bankroto procedūra.
5. Elektroninėmis priemonėmis užklausiama (-as) Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apie fizinio ar juridinio siekiančio gauti leidimą, dalyvio turinčio ne mažiau kaip 10 % akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas Taisyklių 24 punkte.
6. Įvertinus gautus atsakymus, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus, rengiamas administracijos direktoriaus įsakymo projektas.
7. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymo projektą, rengiamas leidimas.
8. Patikrinama ar pareiškėjas yra sumokėjęs valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą.
9. Pasirašytas leidimas (ir jo kopija) atiduodama Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio 3 langeliui.
10. Visa surinkta informacija, išduoto leidimo kopija su atsiėmusio asmens rekvizitais ir data, segama į bylą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://ep.kaunas.lt/service/documents/1318_Isduoti_mazmena.doc
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba siunčiamas registruotu paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EB14CFD3BEA/cNxXzyWRgK
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimas, naftos, prekyba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavus prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pareiškėjui patvirtinimas, kad prašymas gautas (patvirtinimas nesiunčiamas jei jis buvo įteiktas pareiškėjui priduodant prašymą). Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
2. Įvertinama ar prašymas kartu su papildomais dokumentais atitinka LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu prašymas neišsamus ar netinkamai įformintas, pateikti ne visi dokumentai ar informacija, pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo raštu informuojamas apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.
4. Jeigu prašymas užpildytas teisingai, pateikti visi reikiami ir teisingai įforminti papildomi dokumentai, elektroninėje erdvėje patikrinami duomenys apie pareiškėją: Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje patikrinimas įmonės įregistravimo faktas, taip pat ar įmonei nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; per kontaktinius centrus patikrinama ar nėra fizinio asmens atžvilgiu pradėta bankroto procedūra.
5. Elektroninėmis priemonėmis užklausiama (-as) Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apie fizinio ar juridinio siekiančio gauti leidimą, dalyvio turinčio ne mažiau kaip 10 % akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas Taisyklių 24 punkte.
6. Įvertinus gautus atsakymus, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus, rengiamas administracijos direktoriaus įsakymo projektas.
7. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymo projektą, rengiamas leidimas.
8. Patikrinama ar pareiškėjas yra sumokėjęs valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą.
9. Pasirašytas leidimas (ir jo kopija) atiduodama Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio 3 langeliui.
10. Visa surinkta informacija, išduoto leidimo kopija su atsiėmusio asmens rekvizitais ir data, segama į bylą.
PAS4369
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-05-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems