Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
Telefonas
+370 4 60 48716
Faksas
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas.

Leidimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Už leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – leidimas) išdavimą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta vietinė rinkliava.

Inžinerinių tinklų avarijų likvidavimo darbai gali būti pradėti vykdyti be leidimo, prieš tai raštu pranešus leidimus išduodančiai institucijai.

Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto ir požeminių inžinerinių tinklų avarijos likvidavimo darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas kasinėti ir aptverti
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas vykdyti kasinėjimo darbus

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys, norintys įsigyti leidimą per atstumą elektroninėmis priemonėmis (el. paštu administracija@palanga.lt), per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, paštu arba tiesiogiai Palangos miesto savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų vykdymo pradžios pateikia:
1. Suderintą su nurodytomis institucijomis nustatytos formos paraišką.
2. Sklypo planą, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodyta darbų vykdymo vieta. Darbų vykdymo vieta turi būti detalizuojama nurodant kasamų tranšėjų ilgį, plotį, dangų tipą, kasimo būdą. Sklypo planas turi būti suderintas su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
3. Leidimo statybai kopiją, kai požeminių komunikacijų ar statinių statybai reikalingas leidimas statybai.
4. Sutarties su kelių (gatvių), šaligatvių dangas atstatančia įmone kopiją.
5. Administracijos Ūkio ir turto skyriaus išduotą leidimą, jeigu, vykdant darbus, bus reikalinga kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medžius ir krūmus.
6. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo gatvėse schemą, suderintą su Palangos miesto policijos komisariatu. Schemoje turi būti pažymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimas ir kelio ženklų išdėstymas.
7. Už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos išduoto leidimo kopiją, jeigu žemės darbai bus vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje.
Paraišką privaloma suderinti su nurodytomis institucijomis (pagal poreikį):
1. Miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, jeigu darbai bus vykdomi inžinerinių tinklų apsaugos zonose.
2. Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, jeigu darbai bus vykdomi visoje gatvės važiuojamojoje dalyje.
3. Palangos miesto policijos komisariatu, jeigu darbai bus vykdomi gatvės važiuojamojoje dalyje.
4. Už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija, jeigu darbai bus vykdomi kultūros paveldo teritorijose ir/ ar apsaugos zonose.
5. Už Klaipėdos regiono kelius atsakinga institucija, jeigu darbai bus vykdomi regioniniuose keliuose ir/ ar jų apsaugos zonose.
6. Šventosios seniūnija, jeigu darbai bus vykdomi Šventosios seniūnijos teritorijoje.
7. Administracijos Statybos skyriumi.
8. Administracijos Ūkio ir turto skyriumi pagal Eismo saugumo komisijos rekomendacijas dėl gatvės eismo uždarymo, jei dėl kasinėjimo darbų ir/ ar teritorijos atitvėrimo bus uždaromas eismas gatvėje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 125196077
Įmokos kodas: Vietinė rinkliava už leidimo kasinėjimo darbams vykdyti išdavimą
Banko pavadinimas: AB Šiaulių banko Palangos filialas
Sąskaitos numeris: LT467180600000130765
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Žaneta Blochina
Pareigos: Rinkliavų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37046048729
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rinkliava@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
-
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T2-160 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.497030
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T2-160 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T2-160 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-801 ,,Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.497020
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-801 ,,Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A1-801 ,,Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
leidimas, kasinėjimas, aptvėrimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS35572
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems