Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas

Leidime vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (toliau – leidimas), nurodomos šios veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygos: konkrečios leidžiamos veiklos rūšys ir veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo vieta (vietos), išskyrus atvejus, kai asmuo deklaruoja, kad veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, planuoja vykdyti tik šios veiklos užsakovų nurodytose vietose. Vienam asmeniui išduodamas vienas neterminuotas elektroninis leidimas vykdyti vienos, kelių ar visų rūšių veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, atsižvelgiant į prašyme išduoti leidimą nurodytas veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, rūšis. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasis Licencijavimo pagrindų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, leidimus išduoda naudodamasis Licencijų informacine sistema. Prašymas Leidimui gauti priimamas pareiškėjui tiesiogiai atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Departamento priimamąjį, prašymą atsiuntus paštu arba elektroniniais ryšiais (elektroniniu paštu, faksu). Leidimą asmuo gali gauti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/. Leidimas išduodamas arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos dienos. Jeigu per šį terminą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras neišduoda asmeniui leidimo ir nepateikia jam motyvuoto rašytinio atsisakymo jį išduoti, laikoma, kad leidimas yra išduotas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.
Asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veikia per jam atstovaujantį asmenį.
Dokumentą (dokumento kopiją), įrodantį teisę naudotis patalpomis ir (arba) statiniais, ir (arba) žemės sklypu, kuriuose planuojama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išskyrus atvejus, kai šios teisės nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ar kai ši veikla vykdoma neturint nuolatinės vietos.
Kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos saugos duomenų lapą.
Informaciją apie kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos kiekį per metus.
Dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius atsakingo asmens kompetencijos atitiktį Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (išskyrus kompetentingo asmens, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, turimą leidimą).
Dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius atsakingo asmens nepriekaištingos reputacijos atitiktį Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (fiziniam asmeniui, iš kitos valstybės narės atvykusiam į Lietuvos Respubliką vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kuris Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis). Juridinio asmens ar jo padalinio atsakingo asmens paskyrimo dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Luminor (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
AB Luminor (buvęs Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Majus, NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Produktų vertinimo skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052780682
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saulius.majus@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiškos gauti leidimą vykdyti veiklą susijusią su nuodingosiomis medžiagomis forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. Nr. 302 įsakymu „Dėl leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paraišką ir dokumentus galima pateikti elektroniniu būdu per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/khuWBquAkG
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas
Pavadinimas Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff8eec6d7a8f58e
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimais, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/d1cc94f04c5b11e7846ef01bfffb9b64
Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimais, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo“ Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimais, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo“
Pavadinimas Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62B1ABB28B06/sTzrAxxnfz
Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1241 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/11fed740894911e5b7eba10a9b5a9c5f/bZLgkqVPlc
Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1241 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklių patvirtinimo“ Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1241 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/jfvOjgFQnx
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458 Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Leidimas vykdyti veiklą su nuodingosiomis medžiagomis, leidimo veiklai su nuodingosiomis medžiagomis išdavimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS31996
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-06-15
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems