Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų išdavimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje
Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Kauno mieste.

Norint kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti miesto saugotinus želdinius, augančius ne miško žemės bendro naudojimo teritorijose (parkuose, skveruose, aikštėse, prie gatvių, kapinėse ir kitose vietose), privačiose namų valdose ir privačiuose bei patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, reikalingas Leidimas. Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius, gavęs suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų argumentuotus prašymus.

Aprašymas interesantui Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyriui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. žemės sklypo ribų planą;
3. suderintą želdinių pertvarkymo projektą;
4. namo gyventojų sutikimą.

INTERESANTŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
1 darbo vieta
Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 - 17 val.
Antradienį 8 - 17 val.
Trečiadienį 8 - 17 val.
Ketvirtadienį 8 - 17 val.
Penktadienį 8 - 15.45 val.Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė > Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyriui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. žemės sklypo ribų planą;
3. suderintą želdinių pertvarkymo projektą;
4. namo gyventojų sutikimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Radeta Savickienė
Pareigos: Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Telefonas: (8-37) 424563
Mobilusis telefonas: 868653401
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: radeta.savickienė@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ovidijus Petrulis
Pareigos: Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8-37) 432660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ovidijus.petrulis@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

(adresas)

(telefono numeris)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aplinkos apsaugos skyriui

PRAŠYMAS

_______________________________________
(data)
Kaunas

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype _____________________________________________________________
(adresas)

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę arba pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus (kas reikalinga, pabraukti).
Darbus numatoma pradėti __________________________________________________.
(numatoma darbų atlikimo data)
Pateikiu šiuos dokumentus:
1. Žemės sklypo ___________________________________________________________
(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)
______________________________________________________________________________ .
2. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus (reikalingą pabraukti) _____________________________________________
(projekto pavadinimas, patvirtinimo (suderinimo) data)
_______________________________________________________________________________ ____________________________
(parašas) (vardas ir pavardė)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Autentifikavus save, teikia užpildyti prašymo formą ir prisegti reikalaujamus dokumentus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241.
2. Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DI-87,,;Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.D1-193 „Įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B9E2CD15C0https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1900A1D4E040
1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241.<br/>2. Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DI-87,,;Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“<br/>3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.<br/>4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.<br/>5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.D1-193 „Įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.<br/>6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241.
2. Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DI-87,,;Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.D1-193 „Įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Pastabos
Paslauga yra galutinė gavus leidimą arba gavus raštišką atsakymą.
Raktažodžiai
Leidimo išdavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS4528
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems