Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Akmenės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Akmenės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Akmenės rajono savivaldybė
Adresas
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 25 57133
Fakso nr.
+370 4 25 56594
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, VI 9:00 - 12:00
Paslaugos aprašas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Akmenės rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda atitinkama seniūnija. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (atitinkamos seniūnijos oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos). 


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; Žemės ir aplinkos darbai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas paslaugos vykdymui arba pateiktas motyvuotas atsakymas apie tai, kad prašymas nepatenkintas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo (tai patvirtinantis dokumentas arba kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka), jo adresas, telefono numeris, kasinėjimo darbų vykdymo tikslas, tiksli darbų vykdymo vieta, darbų vykdymo pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė, numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis kub. m, nurodoma vieta, kur numatoma išvežti žemės perteklių (1 priedas);
- leidimo arba Savivaldybės administracijos raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus;
- nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos, tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), dangos perkasimo vietos, jų plotai m2;
- jeigu kasimo zonoje yra inžineriniai tinklai, savininkų ir naudotojų suderinimai;
- žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos komisariatu, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centru, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir kt., kai darbai vykdomi gatvėse;
- kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje;
- vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį mokėjimo pavedimą arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
- kalendorinį darbų vykdymo grafiką dėl darbų trukmės suderinimo, kai vykdomi didelės apimties kasinėjimo darbai;
- garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188719391
Įmokos kodas: 1. 1. 4. 7. 2. 2. 2.
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT834010043300010086
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimvydas Juozapavičius
Pareigos: Naujosios Akmenės miesto seniūnas
Telefonas: +37042540630
Mobilusis telefonas: +37037068733
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rimvydas.juozapavicius@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zigmantas Stankus
Pareigos: Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37042552550
Mobilusis telefonas: +37064646517
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zigmantas.stankus@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laura Ulmienė
Pareigos: Akmenės seniūnė
Telefonas: +37042559257
Mobilusis telefonas: +37068783941
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laura.ulmiene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Šiurkuvienė
Pareigos: Papilės seniūnė
Telefonas: +37042559629
Mobilusis telefonas: +37068783942
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurate.siurkuviene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Mačiuvienė
Pareigos: Ventos seniūnė
Telefonas: +37042559633
Mobilusis telefonas: +37067037678
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: genovaite.maciuviene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Statkuvienė
Pareigos: Kruopių seniūnė
Telefonas: +37042559636
Mobilusis telefonas: +37068733792
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.statkuviene@akmene.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas ir garantinis priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-187 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/203c8940028b11ebbedbd456d2fb030d
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-187 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-187 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Akmenės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875„Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875„Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875„Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F467B46501DE?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B9E2CD15C0
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878  „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/lSMlpMDXHb
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pastabos
Atvejai, kai už leidimo išdavimą vietinė rinkliava netaikoma:
- Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kai vykdomi darbai reikalingi Savivaldybės funkcijoms vykdyti;
- Savivaldybės administracijai, kai jai pavestos darbų užsakovo funkcijos;
- kai įrengiami nauji tinklai, rekonstruojami inžineriniai tinklai arba atliekamas jų kapitalinis remontas – pagal pareiškėjo parengtą ir su Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus atstovu suderintą darbų grafiką (įrašas „Mokėti“ arba „Nemokėti“), kuris pateikiamas atitinkamos seniūnijos seniūnui;
- asmenims, jeigu darbai vykdomi jiems suteiktuose žemės sklypuose.
Raktažodžiai
kasinėjimo darbai, leidimas aptverti
PAS3110
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems