Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė > Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodamas leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (įskaitant tuos atvejus, kuomet leidimas suteiktas ne visiems prašyme nurodytiems darbams); arba informavimas, kada numatoma vykdyti kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus; arba raštas apie leidimo nesuteikimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus;
4. Žemės sklypo planą;
5. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo - pateikti įgaliojimą;
6. Jeigu turi patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą;
7. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke - pateikti žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Prašymą;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija);
3. Žemės sklypo planą (kopija);
4. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo - pateikti įgaliojimo kopiją;
5. Jeigu turi patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą;
6. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke - pateikti žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą aas1-fizinio-ir-juridinio-asmens-prasymo-forma.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  aas1-fizinio-ir-juridinio-asmens-prasymo-forma.doc aas1-fizinio-ir-juridinio-asmens-prasymo-forma.doc
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Mulmienė
Pareigos: Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37031555117
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.mulmiene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas (pareiškėjas) arba įgaliotas asmuo pateikia prašymą ir susijusius dokumentus atvykus į savivaldybės administraciją;
2. Sprendimą išduoti leidimą arba atmesti prašymą arba jį papildyti priima komisija.
3. Paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas (komisija) išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą bei pateikia mokėjimo užduotį arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas sumoka jam pateiktą sumą Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
5. Paslaugos gavėjas, atskirai informuotas apie parengtą leidimą, atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BA283DF0FB41
1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.56132466AE65
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1ECF2E061C5
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“
Pavadinimas 5. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F7D90BF6732B
5. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T-108 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.490046
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T-108 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T-108 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Sklypų ribas ir želdinius, kuriuos norima tvarkyti turi parodyti jų savininkai arba įgalioti asmenys.
Raktažodžiai
želdiniai, medžiai, leidimas
PAS2480
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems