Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Molėtų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Molėtų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Molėtų rajono savivaldybė
Adresas
Molėtai, Vilniaus g. 44, LT-33140
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 83 54761
Fakso nr.
+370 3 83 51442
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimą saugotinų medžių, krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.
Leidimų išdavimo tvarka:
1. Dėl želdinių, esančių bendro naudojimo ne miško paskirties žemėje, kirtimo, genėjimo ir pertvarkymo, prašymai teikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijai arba Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurioje yra želdiniai ar želdynai.
2. Dėl želdinių, augančių ne miško paskirties nevalstybinėje žemėje, prašymai teikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijai arba Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje yra norimi iškirsti želdiniai.
Prašymai teikiami atsakymai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu,per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui; Viešosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė > Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodamas leidimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.
2. VĮ Registrų centro pažymėjimas arba nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo pažymėjimas nekilnojamo turto registre.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Žemaitytė
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: (8 383) 54 796
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: i.zemaityte@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aidonas Užubalis
Pareigos: Alantos seniūnijos seniūnas
Telefonas: (8 383) 58 180
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: a.uzubalis@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Pusvaškienė
Pareigos: Balninkų seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 383) 44 241
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.pusvaskiene@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Antanina Čičiurkienė
Pareigos: Čiulėnų seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 383) 44 118
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: a.ciciurkiene@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kęstutis Kaminskas
Pareigos: Dubingių seniūnijos seniūnas
Telefonas: (8 383)47 141
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: k.kaminskas@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vytautas Valansevičius
Pareigos: Giedraičių seniūnijos seniūnas
Telefonas: (8 383) 55 141
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.valansevicius@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Almutė Navickienė
Pareigos: Inturkės seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 383) 43 742
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: a.navickiene@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimantas Verbaitis
Pareigos: Joniškio seniūnijos seniūnas
Telefonas: (8 383) 59 142
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: r.verbaitis@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Repečkienė
Pareigos: Luokesos seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 383) 54 663
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: l.repeckiene@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Salapėtienė
Pareigos: Mindūnų seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 383) 48 642
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.salapetiene@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Jauneikienė
Pareigos: Suginčių seniūnijos seniūnė
Telefonas: +37038356142
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: n.jauneikiene@moletai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Mozūrienė
Pareigos: Videniškių seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 383) 43 697
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: g.mozuriene@moletai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia savivaldybei argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams. Prašymus registruoti administracijos direktoriaus paskirtas asmuo sukviečia prie Molėtų rajono savivaldybės administracijos sudarytą Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (toliau - komisija), kuri apžiūrėjusi norimus tvarkyti želdinius vietoje, surašo aktą, kuriame nurodoma bendra želdinių būklė, numatomų kirsti, genėti ar vykdyti kraštovaizdžio tvarkomuosius kirtimus medžių ir krūmų rūšis, skersmuo (numatomų kirsti medžių kamienai pažymimi specialiu žymekliu ar dažais), motyvai dėl želdinių rekonstrukcijos būtinumo, darbų etapai, išvados dėl vertės atlyginimo ir administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo paruošia leidimą (esant neaiškiai argumentacijai gali būti prašoma papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo). Leidimą suderina komisijos nariai; Prireikus atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo prašymo registravimo dienos. Nusprendus neišduoti leidimo, motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą pareiškėjui išsiunčiamas raštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, 33-1151);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „ Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907);
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008., Nr. 18-658);
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76);
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5503);
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-533);
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505);
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77);
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356);
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1454);
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-973);
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3464).
16. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);<br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, 33-1151);<br/>3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „ Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);<br/>4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907);<br/>5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008., Nr. 18-658);<br/>6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);<br/>7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76);<br/>8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5503);<br/>9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-533);<br/>10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505);<br/>11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77);<br/>12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356);<br/>13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1454);<br/>14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-973);<br/>15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3464).<br/>16. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, 33-1151);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „ Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907);
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008., Nr. 18-658);
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76);
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5503);
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-533);
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505);
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77);
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356);
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1454);
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-973);
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3464).
16. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
kirsti, kirtimas, genėti, genėjimas
PAS2972
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems