Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų statyti (griauti) statinius išdavimas
Norint gauti statybą leidžiantį dokumentą (leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį, leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, rašytinį pritarimą statinio projektui), reikia pateikti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus. Skyriaus specialistas per 3 darbo dienas patikrina pateiktus dokumentus, užregistruoja prašymą informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba“ ir išsiunčia pranešimą subjektams, kurie pagal kompetenciją privalo patikrinti projektą. Privalantys tikrinti projektą įgalioti asmenys patikrina projekto atitiktį teisės aktams, prisijungimo sąlygoms ar specialiesiems reikalavimams per Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytus terminus ir paskelbia savo pritarimą ar nepritarimą projektui IS “Infostatyba”. Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai, parengiamas statybą leidžiantis dokumentas ir paskelbiamas IS „Infostatyba“.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norint gauti leidimą statyti, rekonstruoti ar atnaujinti (modernizuoti) pastatą:
1. Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą
2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai
3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise
4. Statinio bendraturčių sutikimas, jei statinys priklauso keliems savininkams (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas)
5. Statinio projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu (nuskenuotą projektą su privalančių pasirašyti projektą asmenų parašais arba projektą, patvirtintą jų elektroniniais parašais)
6. Statinio projekto ekspertizės (kai ji privaloma) išvados
7. Statinio projekto (kai projektą tvirtinti privaloma) patvirtinimo dokumentas
8. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą
9. Statinių kadastrinių matavimų byla (kopija) ir pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį (butą, patalpas) ir teises į jį.
Norint gauti rašytinį pritarimą statinio projektui:
1. Prašymas raštu pritarti statinio projektui
2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai
3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise
4. Statinio bendraturčių sutikimas, kai numatoma griauti bendraturčiams priklausantį statinį ar jo dalį
5. Įstatymų nustatyta tvarka priimtas sprendimas nugriauti statinį, priklausantį valstybės, savivaldybės ar kito juridinio asmens nuosavybei
6. Statinio supaprastintas projektas ar aprašas ir kompiuterinė laikmena su projekto ar aprašo įrašu (nuskenuotą projektą su privalančių pasirašyti projektą asmenų parašais arba projektą, patvirtintą jų elektroniniais parašais)
7. Statinių kadastrinių matavimų byla (kopija) ir pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį ir teises į jį. Kai griaunamas statinys nepripažintas tinkamu naudoti ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pateikiamas jo turtinę priklausomybę liudijantis dokumentas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53047
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB „Swedbank“ LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Cibulskienė
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 842669145
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: violeta.cibulskiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Bičkienė
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
Telefonas: 842669145
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.bickiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti visi dokumentai, ar sumokėta valstybinė rinkliava už statybos (griovimo) leidimą. Jei pateikti ne visi arba neteisingai įforminti dokumentai, specialistas apie tai per 3 darbo dienas informuoja statytoją. Patikrintas prašymas registruojamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Pasirašytas statybos (griovimo) leidimas registruojamas Statybos leidimų registre ir vienas egzempliorius perduodamas statytojui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)
2. Prašymas raštu pritarti statinio projektui
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=154805
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=15165
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Pavadinimas Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
Pavadinimas Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“
Pavadinimas Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382032
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“
Pavadinimas Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382031
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=116101
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
leidimas
PAS5840
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems