Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, „Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl šių mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita:
– žemės;
– valstybinės žemės nuomos;
– paveldimo turto,
– nekilnojamojo turto;
– valstybės ir vietinių rinkliavų.
Savivaldybės tarybos sudaryta komisija mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir teikia pasiūlymus Tarybai.
Fiziniams ir juridiniams asmenims atsakymus į jų prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir informaciją rengia Biudžeto skyrius, teikia Savivaldybės administracija.
Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jeigu mokesčio suma sudaro 60 eurų ir daugiau, mokesčio mokėtojui per paskutinius dvejus kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų ir asmens pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo datos, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį bei atitinka vieną iš kriterijų:
1. mokesčio mokėtojo šeimoje yra bedarbių asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) laikomi ilgalaikiais bedarbiais;
2. mokesčio mokėtojo šeimoje yra neįgaliųjų asmenų, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007-06-30 ir I ar II grupių invalidų);
3. mokesčio mokėtojas yra nepilnametis asmuo ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;
4. vienas iš sutuoktinių, kai kito nėra, augina vaiką (-us) iki 14 metų amžiaus arba neįgalų vaiką.
Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius dvejus kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų (išskyrus juridinius asmenis, nurodytus 6 ir 9 punktuose), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jeigu juridinis asmuo atitinka vieną iš kriterijų:
1. Turi socialinės įmonės statusą;
2. Labdaros organizacija ir fondas, veikiantis pagal Labdaros ir paramos fondo įstatymą;
3. Veikia pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir vienas iš steigėjų yra Savivaldybė;
4. asociacijos ar kito juridinio asmens veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant socialinę pagalbą;
5. Istorijos ir kultūros paminklų reguliuojamo užstatymo žemėje atlieka paveldo objekto tvarkymo darbus;
6. Savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jos teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto, žemės ar žemės nuomos mokestis;
7. Dalyvauja Savivaldybės inicijuotuose investiciniuose projektuose arba Savivaldybė kitaip juose dalyvauja;
8. Priklauso ne pelno organizacijoms, kurios vykdo visuomeninę, kultūrinę, švietimo ir sportinę veiklą;
9. Investavo daugiau kaip 2,9 mln. eurų į naujai statytą objektą (sporto, sveikatingumo, pramogų) pagal suderintą su savivaldybės administracija projektą.
Prašymai pateikiami asmeniui atvykus į instituciją, per įgaliotą asmenį, pašto laišku, elektroniniu paštu administracija@ palanga.lt
, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinką administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Savivaldybės priimtas sprendimas dėl žemės, žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių lengvatos suteikimo arba nesuteikimo
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fiziniams asmenims:
1. Pažyma apie pareiškėjo šeimos narių per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio iš visų šaltinių gautas pajamas.
2. Mokesčių, kurių lengvatų prašoma suteikti, deklaracijų kopijos.
3. Teisę į lengvatą patvirtinančių dokumentų kopijos.
Juridiniams asmenims:
1. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija.
2. Atitinkamų mokesčių ar rinkliavų, kurių lengvatų prašoma suteikti, deklaracijų ar kitų dokumentų kopijos.
3. Jei prašoma valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos – valstybinės žemės nuomos sutarties kopija arba prašymo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį su jo gavimą Palangos miesto žemėtvarkos skyriuje patvirtinančiu spaudu tinkamai patvirtinta kopija.
4. Pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais.
5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos kopija, jei tai smulkaus ar vidutinio verslo įmonė.
6. Įmonės praėjusio mokestinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos.
7. Dokumentai, kurie galėtų patvirtinti atitikimą Mokesčių lengvatų taisyklių 7 punkte nustatytus kriterijus“;
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eugenija Petravičienė
Pareigos: Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Komisijos sekretorius,
Telefonas: +37046048704
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: eugenija.petraviciene@palanga.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti komisija
Pareigos: Komisijos pirmininkas
Telefonas: +37046048704
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: administracija@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją , atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu administracija@palanga.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, per e. pristatymo sistemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Fiziniai asmenys pateikia laisvos formos motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji (deklaruota) vieta, telefono numeris, šeimos nariai, konkreti prašoma mokesčio lengvatos suma.
Juridiniai asmenys pateikia laisvos formos motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie juridinį asmenį, jo vykdomą veiklą, sukurtų darbo vietų skaičių bei mokesčio, kurio lengvatos prašoma suteikti, rūšis ir suma“;

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankÅų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laiš¡ku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius pakeitimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/TAIS_378850
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius pakeitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius pakeitimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6BDC3F0B61EB
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimas Nr. T2-221 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.497004/IbHPEwveyE
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimas Nr. T2-221 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“  Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimas Nr. T2-221 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Lengvata, žemė, nekilnojamasis turtas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją , atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu administracija@palanga.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, per e. pristatymo sistemą
PAS3918
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems