Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37045154101
Faksas
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus Savivaldybės biudžeto sąskaita dėl šių mokesčių lengvatų: 1. žemės; 2. valstybinės žemės nuomos; 3. paveldimo turto; 4. nekilnojamojo turto.

Savivaldybės taryba savo sprendimu turi teisę mažinti nuomos mokestį už valstybinę žemę arba visai nuo jo atleisti. Teisę gauti mokesčio lengvatą turi gyvenantys ir veiklą vykdantys Savivaldybės teritorijoje juridiniai ir fiziniai asmenys. Lengvata taikoma ne didesniam kaip 3 ha žemės ūkio paskirties, 0,15 ha namų valdos, 0,50 ha kitos paskirties (kitos ne žemės ūkio paskirties, pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties) valstybinės žemės plotui.

Mokesčio lengvata arba atleidimas nuo mokesčio gali būti vykdomas vadovaujantis šiais kriterijais:

 • sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis;
 • Savivaldybės įmonė, kuriai skiriama dotacija iš Savivaldybės biudžeto;
 • mokesčio mokėtojas yra nukentėjęs nuo gamtos stichijos ar gaisro.

Žemės sklypas, kuriam prašoma taikyti lengvatą, neturi būti apleistas. Tuo sklypu turi naudotis pats mokesčio mokėtojas.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti individualią žemės nuomos mokesčio lengvatą, turi pateikti prašymą ir prašymą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą apie įvykusį gaisrą).

Fiziniams asmenims nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja ir deklaracijas suformuoja Žemės ūkio skyrius iki kalendorinių metų spalio 15 d. Suformuotos deklaracijos su mokėjimo kvitais fiziniams asmenims išsiunčiamos paštu, elektroniniu paštu arba įteikiamos seniūnijų darbuotojų iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.

Juridiniai asmenys nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaraciją ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 15 d. pateikia Žemės ūkio skyriui. Juridiniai asmenys pateikia du užpildytus deklaracijos egzempliorius, kurių vienas lieka Žemės ūkio skyriuje, o kitas patikrintas egzempliorius grąžinamas deklaraciją pateikusiam juridiniam asmeniui.

Nesumokėjus nuomos mokesčio už valstybinę žemę iki lapkričio 15 dienos, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Delspinigių tarifo dydis lygus tuo metu galiojančiam Finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

Fiziniams asmenims nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos gali būti suteikiamos, jeigu mokesčio mokėtojui per paskutinius dvejus kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų ir asmens pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo datos, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį ir atitinka vieną iš kriterijų:

 • mokesčio mokėtojo šeima neteko maitintojo;
 • mokesčio mokėtojas yra nepilnametis asmuo;
 • mokesčio mokėtojas yra asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;
 • tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, tėvams (įtėviams) auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena).

Juridiniams asmenimsmokesčių lengvatos gali būti suteikiamos, jeigu atitinka vieną iš kriterijų:

 • juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise (lengvata taikoma ne daugiau kaip 2 metus);
 •  įmonė naujai įsikūrusi (lengvata taikoma ne daugiau kaip 2 metus);
 • įmonė per mokestinius metus parėmė rajono nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų veiklą ne mažesne nei 80 proc. priskaičiuoto nekilnojamojo turto mokesčio suma;
 • įmonės investicijos rajone sudaro ne mažiau kaip 500 000 Eur per metus (mokesčio lengvata taikoma iki trejų metų);
 • įmonėms, dalyvaujančioms Vietinio užimtumo iniciatyvų projektuose (nekilnojamojo turto mokestį sumažinti 1 MMA dydžiu vienerius metus už vieną sukurtą darbo vietą).

Prašymą dėl lengvatos suteikimo galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Savivaldybės tarybos priimtas sprendimas dėl žemės, žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių lengvatos suteikimo arba nesuteikimo

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, Savivaldybės administracijai pateikia:
1. prašymą suteikti mokesčio lengvatą;
2. prašymą pagrindžiančius dokumentus.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti turto mokesčio lengvatą, Savivaldybės administracijai pateikia:
1. prašymą suteikti mokesčio lengvatą;
2. prašymo pateikimo motyvus (pagal nurodytus kriterijus) ir juos patvirtinančius dokumentus;
3. mokesčio administratoriaus patvirtintą (pasirašytą) nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją;
4. duomenis apie nekilnojamojo turto paskirtį, adresą ir pagrindines charakteristikas (VĮ Registrų centro išduotos pažymos kopiją).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Petrėnienė
Pareigos: Finansų skyriaus vedėja
Telefonas: +37045154104
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dokumentai@pasvalys.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Justas Zabėla
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Telefonas: +37045154115
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dokumentai@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba atsiuntus paštu;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.500950
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-62 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3eb077802e6f11e88ea9fc46d2024961
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-62 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-62 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-94 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60336210495811e8ade598b2394a491d
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-94 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-94 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-132 „Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bafe72b079fb11e8ae2bfd1913d66d57
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-132 „Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-132 „Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo“
Pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.500971
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Lengvata, žemė, nekilnojamasis turtas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba atsiuntus paštu;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba paštu.
PAS3918
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-12-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems