Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Pavadinimas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Adresas
Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052652255
Faksas
+37052652314
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas
Administracinė paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą. Pranešimas apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą ir dokumentai licencijai gauti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikiami per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą.
Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikimo dienos, o jeigu pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios asmuo ketina pradėti teikti dokumento saugojimo paslaugą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo pateikimo dienos – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną Lietuvos vyriausiasis archyvaras Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše įrašo, kad licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą asmeniui yra išduota.
Dokumentų saugojimo licencijos turėjimą rodo įrašas skelbiamame Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše.
Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje gavimo dienos asmuo, jo pasirinktu būdu, informuojamas apie pranešimo gavimą.
Asmens pageidavimu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba išduoda pažymą, patvirtinančią, kad jam išduota licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą.
Asmuo, pageidaujantis gauti pažymą, patvirtinančią licencijos išdavimą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikia prašymą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiasi į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą. Šis prašymas gali būti pateiktas kartu su pranešimu apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikia teisę Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, taip pat valstybės narės piliečiams ir valstybės narėse įsteigtiems juridiniams asmenims teikti dokumentų saugojimo paslaugą kitiems asmenims, specialiai tam tikslui įrengtose dokumentų saugyklose užtikrinant dokumentų saugojimą pagal licencijos turėtojo sutartinius įsipareigojimus.
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Licencijai gauti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikiami šie dokumentai:
1) pranešimas apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą, kuriame nurodoma:
- fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka) arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas ir jo pasirinkti kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai ar elektroninio pašto adresas), juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;
- juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka) arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);
- juridinio asmens darbuotojo, kuris atitinka Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkto reikalavimus ir yra atsakingas už licencijuojamą paslaugą, vardas ir pavardė, (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);
- kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu.;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo);
3) dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytų asmenų darbo patirties trukmę ir funkcijas dokumentų saugojimo paslaugos teikimo ir (ar) dokumentų valdymo srityje (darbo sutartys ir (ar) įsakymai, ir (ar) pareigybių aprašymai ar kiti darbo teisinius santykius patvirtinantys dokumentai: pažymos iš ankstesnių darboviečių ir (ar) pažymos apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius);
4) dokumentai, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi patalpomis (esančiomis Lietuvos Respublikos teritorijoje), kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir šių patalpų plano kopijos, taip pat saugyklų techninės įrangos, jeigu tokia naudojama, ir dokumentų saugojimo procedūrų bei priemonių, kai saugomi elektroniniai dokumentai, aprašymai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5710
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Rakauskienė
Pareigos: vyr. specialistė
Telefonas: +37052652315
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052652314
El. paštas: d.rakauskiene@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus tiesiogiai, registruotu laišku arba per kontaktinį centrą. Dokumentai taip pat gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis.
2. Lietuvos vyriausiasis archyvaras (toliau LVA) nagrinėja prašymą.
3. LVA kreipiasi į Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM dėl pažymos, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.
4. LVA priima sprendimą ir elektroniniu paštu praneša pareiškėjui apie licencijos išdavimą ir prievolę sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
5. Pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą.
6. Viešai paskelbiama informacija apie licencijos galiojimą.
7. Licencija išduodama elektroninės formos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimas apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus per kontaktinį centrą. Dokumentai pateikiami elektroninėmis priemonėmis.
2. Lietuvos vyriausiasis archyvaras (toliau LVA) nagrinėja prašymą.
3. LVA kreipiasi į Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM dėl pažymos, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.
4. LVA priima sprendimą ir elektroniniu paštu praneša pareiškėjui apie licencijos išdavimą ir prievolę sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
5. Pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą.
6. Viešai paskelbiama informacija apie licencijos galiojimą.
7. Licencija išduodama elektroninės formos.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 162 (Žin., 2011, Nr. 18-860; 2012, Nr. 71-3669)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428658
Licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 162 (Žin., 2011, Nr. 18-860; 2012, Nr. 71-3669) Licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 162 (Žin., 2011, Nr. 18-860; 2012, Nr. 71-3669)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995 , Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982;2010, Nr. 149-7646; 2012 Nr. 44-2147)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435538
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995 , Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982;2010, Nr. 149-7646; 2012 Nr. 44-2147) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995 , Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982;2010, Nr. 149-7646; 2012 Nr. 44-2147)
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
licencija, dokumentų saugojimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas pateikia reikalingus dokumentus tiesiogiai, registruotu laišku arba per kontaktinį centrą. Dokumentai taip pat gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis.
2. Lietuvos vyriausiasis archyvaras (toliau LVA) nagrinėja prašymą.
3. LVA kreipiasi į Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM dėl pažymos, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.
4. LVA priima sprendimą ir elektroniniu paštu praneša pareiškėjui apie licencijos išdavimą ir prievolę sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
5. Pareiškėjas sumoka nustatytą valstybės rinkliavą.
6. Viešai paskelbiama informacija apie licencijos galiojimą.
7. Licencija išduodama elektroninės formos.
PAS28208
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-27
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems