Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Licencija suteikia įmonėms teisę verstis keleivių pervežimo veikla vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. Vežėjo, turinčio šią licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Asmens prašymas išduoti licenciją / pratęsti licencijos galiojimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, arba per atstumą elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą). Asmuo apie sprendimą išduoti licenciją (licencijos kopiją) / pratęsti licencijos (licencijos kopijos) galiojimą, išduodant naują licenciją (licencijos kopiją), informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Licencija verstis  keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais; Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais; Licencija keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Licencija / licencijos kopija išduodama asmeniui atvykus į instituciją ir pateikus apmokėjimo kvitą

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentai, reikalingi licencijai gauti:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymas;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas arba jo kopija, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimas, arba vežėjo parvirtinta jo kopija;
4. dokumentai, įrodantys tinkamą vežėjo finansinę būklę:
4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų – metinis balansas arba vežėjo patvirtinta jo kopija;
4.2. viešojo sektoriaus subjektų – metinė finansinės būklės ataskaita arba vežėjo patvirtinta jos kopija;
4.3. fizinių asmenų – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaita;
5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba sutartis su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtinta jų kopija;
7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
8. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

Dokumentai, reikalingi licencijos kopijai įsigyti arba pratęsti jos galiojimo laiką:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymas.
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimas, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtinta jo kopija;
3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimas, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartis, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintos jų kopijos.

Dokumentas, reikalingas licencijai (licencijos kopijai) pakeisti, dublikatui išduoti – licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52711
Banko pavadinimas: AB Swedbank
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mantas Lisauskas
Pareigos: Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37031555139
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: mantas.lisauskas@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą.
3. Atsakingas specialistas rengia licenciją / licencijos kopiją.
4. Licenciją / licencijos kopiją pasirašo administracijos direktorius.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo užpildo elektroninį prašymą ir prisega reikalingų dokumentų skaitmenines kopijas.
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.
Atsakingas specialistas išnagrinėja prašymą ir parengia licenciją arba motyvuotai atmeta prašymą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimu Nr. 1434 patvirtintos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6CFF1A6A8BF9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimu Nr. 1434 patvirtintos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimu Nr. 1434 patvirtintos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-15 nutarimas Nr. 174 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimų“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58FD3012E01F
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-15 nutarimas Nr. 174 „Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimų“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-15 nutarimas Nr. 174 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimų“
Pastabos
Licencijos galiojimo terminas yra 10 metų. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo pabaigos.
Raktažodžiai
Licencija, vietinio susisiekimo maršrutai, autobusai, keleivių vežimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
kus2-schema-2-versija.doc kus2-schema-2-versija.doc
1. Asmuo pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą.
3. Atsakingas specialistas rengia licenciją / licencijos kopiją.
4. Licenciją / licencijos kopiją pasirašo administracijos direktorius.

Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems