Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Akmenės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Akmenės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Akmenės rajono savivaldybė
Adresas
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 25 57133
Fakso nr.
+370 4 25 56594
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, VI 9:00 - 12:00
Paslaugos aprašas
Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas. Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos. Licencijos kopija išduodama keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei. Licencijos kopijos neišduodamos (nepratęsiamas jų galiojimas), jeigu: - pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai, dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo; - dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus; - vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų; - vežėjui panaikintas licencijos galiojimas pagal Taisyklių 48.4 ar 48.5 punktus; licencija neišduodama vienerius metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos; - sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu info@akmene.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui kopija ar kopijos dublikatas išduodamas ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Licencija ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

A. Išduota licencijos kopija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.

B. Išduotas licencijos kopijos dublikatas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.

C. Atnaujinti licencijos kopijos duomenys verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.

D. Pratęstas licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimas.

E. Panaikintas licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimas.


Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Licencijos kopijai gauti ar pratęsti jos galiojimo laiką, pateikiami šie dokumentai:
1. nustatytos formos prašymą (pridedama);
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
4. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę su galiojančia žyma arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
5. mokomąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą (arba jų kopijas tinkamai patvirtintas), patvirtinantį, jog sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai yra priimtas sprendimas išduoti licencijos kopiją.

Licencijos kopijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas
2. Vežėjo aiškinamąjį raštą apie licencijos praradimo aplinkybes;
3. Dokumentus, įrodančius (patvirtinančius) licencijos praradimą, jei tokie dokumentai yra;
4. Įrodymą, jog apie licencijos praradimą paskelbta spaudoje;
5. Mokomasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai priimamas sprendimas išduoti licencijos dublikatą.

Licencijos kopijos galiojimui panaikinti pateikiami šie dokumentai:
1.Prašymas;
2. Licencijos kopijos originalas (grąžinamas per 15 dienų, kai licencijos kopijos galiojimas panaikinamas).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52732
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
AB Citadele bankas LT787290000000130151
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sandra Bartkienė,
Pareigos: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042559773
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sandra.bartkiene@akmene.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos teikimo procesas visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Socialinio tinklo paskyra;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.33417/asr
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413841/FNOtIbzRDj
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458<br/><br/> Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458


Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas


Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
kopija, transportas, licencija, autobusas
PAS30690
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-07-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems