Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išdavimas

Ūkio subjektas, pageidaujantis verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla, privalo gauti licenciją. Licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išduodama tik tiems ūkio subjektams, kurie nori verstis specialia veikla, t. y. gali priimti ir sandėliuoti fizinių ar juridinių asmenų grūdus, išduoti sandėliavimo liudijimą ar jo dalį naudojamiems grūdams įkeisti ir gauti trumpalaikes paskolas iš kredito įstaigų (komercinių bankų ar kredito unijų) arba perleisti grūdų įkeitimo teises kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Atkreipiame dėmesį, paprastai grūdų sandėlio veiklai (supirkti, saugoti, perkrauti grūdus) nereikalinga licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Būnant ūkininku; Pradedant verslą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodama licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Paslaugos užsakovas turi pateikti:
1. Prašymą licencijai gauti;
2. Įstatų kopiją ar kitą steigimo faktą įrodantį dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo gali verstis grūdų priėmimo, apdorojimo, saugojimo veikla;
3. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės, nuomos, panaudos teisę arba kitus teisėtus pagrindus valdyti sandėliavimo paskirties pastatus, tinkamus grūdams sandėliuoti, ir apsirūpinimą laboratorine įranga grūdų kokybės rodikliams nustatyti arba sudarytų prekių kokybės rodiklių nustatymo paslaugų pirkimo sutarčių su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, turinčiais tokią laboratorinę įrangą, kopijas;
4. Vyriausybės įgaliotų institucijų pažymas apie patalpų, įrenginių ir veiklos sąlygų atitiktį higieninių, priešgaisrinių, technologinių, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimams;
5. Prekių priėmimo, apdorojimo, saugojimo sandėliavimo taisyklių projektą, atitinkantį Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Juridinis ar fizinis asmuo gali Prekių sandėliavimo taisyklių projekte pridėti grūdų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir išsiuntimo technologinio proceso schemą ir duomenis apie laikomų grūdų kokybės ir saugos kontrolės organizavimą;
6. Dokumentus apie sandėliavimo paskirties pastatų draudimą nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų neigiamo poveikio sumai, ne mažesnei negu viso draudžiamo turto atkuriamoji vertė;
7. Paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą, kurie buvo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir reikalingi asmens mokumui nustatyti;
8. Informacija apie sandėlininką, nurodant sandėlininko duomenis ir paskyrimo datą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymas panaikinti licencijos galiojimą (laisvos formos)
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas panaikinti licencijos galiojimą (laisvos formos) Prašymas panaikinti licencijos galiojimą (laisvos formos) Nėra aprašymo
Prašymas panaikinti licencijos galiojimą (laisvos formos)
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasita Kybartienė
Pareigos: L. e. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėjo pareigas
Telefonas: +37052760342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052730233
El. paštas: rasita.kybartiene@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Deimantė Gedvilaitė
Pareigos: Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052375571
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: deimante.gedvilaite@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) pateikia reikalingus dokumentus.
Tarnyba, gavusi nurodytus dokumentus, užregistruoja juos specialiame žurnale pagal pašto gavimo arba pareiškėjo dokumentų pateikimo datą.
Tarnyba sudaro licencijų išdavimo komisiją (toliau - komisija), kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo Tarnybos direktoriui.
Gavusi prašymą ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, komisija nagrinėja jų tinkamumą bei teisingumą ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu apie tai praneša licenciją siekiančiam gauti juridiniam ar fiziniam asmeniui ir nustato ne trumpesnį kaip 15 kalendorinių dienų terminą pateikti Tarnybai visus reikalingus, tinkamai įformintus ir patikslintus dokumentus.
Tarnyba išduoda licenciją, patikslintą licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
Ūkio subjektas, prieš atsiimdamas licenciją, tur būti sumokėjęs pradinį įnašą stojamojo mokesčio į Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą. Kol nėra sumokėtas šiame punkte nurodytas pradinis įnašas, licencija neišduodama.
Licencijos turėtojas privalo per 15 darbo dienų raštu informuoti Tarnybą: 1. apie leidimo statybai (rekonstrukcijai) ar kito leidimo, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti struktūrinius pakeitimus grūdų saugyklose, gavimą; 2. apie bet kokį grūdų sandėliavimo technologijos pakeitimą ar naujos įdiegimą; 3. apie bet kokį duomenų, nurodytų dokumentuose, kurių pagrindu buvo išduota licencija, pasikeitimą.
Sprendimas dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/apktls/prasymas_licencijai_gauti.pdf
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 86 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 31 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių
ir sandėliavimo dokumentų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7ED14035268D/fOZDzEbkZo
Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių<br/>ir sandėliavimo dokumentų įstatymas Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių
ir sandėliavimo dokumentų įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1486 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos licencijuotų sandėlių ir
sandėliavimo dokumentų įstatymą“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.654262DB8BBD/TAIS_380921
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.<br/>rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1486 „Dėl<br/>įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos<br/>Respublikos licencijuotų sandėlių ir<br/>sandėliavimo dokumentų įstatymą“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1486 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos licencijuotų sandėlių ir
sandėliavimo dokumentų įstatymą“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/PbrWrbiykZ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.<br/>gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl<br/>Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 381 „Dėl Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37D49494B66F/HKtnbpOhKW
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 381 „Dėl Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 381 „Dėl Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 382
„Dėl licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninių, technologinių, sanitarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FD60FB59BB0/mECSebkkYT
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro<br/>2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 382<br/>„Dėl licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninių, technologinių, sanitarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 382
„Dėl licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninių, technologinių, sanitarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 387
,,Dėl Paprastų sandėliavimo liudijimų ir
Dvidalių sandėliavimo liudijimų blankų
formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D12BD6452C1/hKnxzjRyvs
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro<br/>2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 387<br/>,,Dėl Paprastų sandėliavimo liudijimų ir<br/>Dvidalių sandėliavimo liudijimų blankų<br/>formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 387
,,Dėl Paprastų sandėliavimo liudijimų ir
Dvidalių sandėliavimo liudijimų blankų
formų patvirtinimo“

Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-746 „Dėl Licencijų išdavimo ir licencijuotų grūdų sandėlių veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/apktls/isak_20161230_a1746_licencijuotu_prieziura_suv.pdf
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-746 „Dėl Licencijų išdavimo ir licencijuotų grūdų sandėlių veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-746 „Dėl Licencijų išdavimo ir licencijuotų grūdų sandėlių veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Licencija, grūdų sandėlis, grūdai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) pateikia reikalingus dokumentus.
Tarnyba, gavusi nurodytus dokumentus, užregistruoja juos specialiame žurnale pagal pašto gavimo arba pareiškėjo dokumentų pateikimo datą.
Tarnyba sudaro licencijų išdavimo komisiją (toliau - komisija), kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo Tarnybos direktoriui.
Gavusi prašymą ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, komisija nagrinėja jų tinkamumą bei teisingumą ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu apie tai praneša licenciją siekiančiam gauti juridiniam ar fiziniam asmeniui ir nustato ne trumpesnį kaip 15 kalendorinių dienų terminą pateikti Tarnybai visus reikalingus, tinkamai įformintus ir patikslintus dokumentus.
Tarnyba išduoda licenciją, patikslintą licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
Ūkio subjektas, prieš atsiimdamas licenciją, tur būti sumokėjęs pradinį įnašą stojamojo mokesčio į Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą. Kol nėra sumokėtas šiame punkte nurodytas pradinis įnašas, licencija neišduodama.
Licencijos turėtojas privalo per 15 darbo dienų raštu informuoti Tarnybą: 1. apie leidimo statybai (rekonstrukcijai) ar kito leidimo, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, vykdyti struktūrinius pakeitimus grūdų saugyklose, gavimą; 2. apie bet kokį grūdų sandėliavimo technologijos pakeitimą ar naujos įdiegimą; 3. apie bet kokį duomenų, nurodytų dokumentuose, kurių pagrindu buvo išduota licencija, pasikeitimą.
Sprendimas dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
PAS30065
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-09-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems