Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Akmenės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Akmenės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Akmenės rajono savivaldybė
Adresas
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 25 57133
Fakso nr.
+370 4 25 56594
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, VI 9:00 - 12:00
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

Ši paslauga apima: 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas 2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas 3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas 5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Alkoholio ir tabako gamyba
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota, patikslinta, papildyta, panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1.Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Savivaldybės administracijai pateikia:
1.1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo), kokiu būdu (tiesiogiai Savivaldybės administracijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.
1.2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.
Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
1.3. Patalpų, kuriose bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, nuosavybės ar valdymo teisę įrodančio dokumento kopiją. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.
2. Įmonė, norinti papildyti licenciją, Savivaldybės administracijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą turi pateikti paraišką ir 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytus dokumentus. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą, taip pat pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.
3. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Savivaldybės administracijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą pateikia motyvuotą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, automobilių-parduotuvių pavadinimus ir registravimo numerius, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.
4. Praradusiai ar sugadinusiai licenciją įmonei išduodamas licencijos dublikatas. Įmonė raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodo šiuos duomenis: įmonės rekvizitus, prarastos ar sugadintos licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, ir kokiu būdu (tiesiogiai Savivaldybės administracijoje ar registruotu laišku) ji norėtų jį gauti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52332
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sandra Bartkienė
Pareigos: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: +37042559773
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sandra.bartkiene@akmene.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti laisvos formos prašymą bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti laisvos formos prašymą bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E5C5C16B6E6/LLMXABjHSN
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C1212A5039B/PAbeNEptAy
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo “
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B158DB61044
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo “ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo “
Pavadinimas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimas Nr.T-160 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 8 d. sprendimo Nr.T-57 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Nuoroda http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1132634&amp;p_org=315&amp;p_fix=y&amp;p_gov=n
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimas Nr.T-160 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 8 d. sprendimo Nr.T-57 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimas Nr.T-160 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 8 d. sprendimo Nr.T-57 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais
PAS3820
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-02-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems