Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
Telefonas
+370 4 60 48716
Faksas
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas


Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – licencija) išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams (toliau – įmonė) jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.


Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba tabaku > Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais prašytojas (toliau – licencijos prašytojas), per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu administracija@palanga.lt), elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Palangos miesto savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia:
1. Nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).
3. Mokėjimo dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52425
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52425
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52425
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52425
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52425
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52425
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Morkūnienė
Pareigos: Rinkliavų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37046048729
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rinkliava@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracija:
1. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo Administracijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios licencijos prašytojas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija išduota.
2. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu išsiunčia jai patvirtinimą, kad licencija išduota per Licencijų informacinę sistemą.
3. Įregistravusi licenciją licencijų registravimo žurnale Administracija ne vėliau kaip per 5 dienas kreipiasi į:
3.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prašydama pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas neturi mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Administracija pateikia prašymą per elektroninę VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“;
3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prašydama pateikti informaciją ar licencijos prašytojas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/);
3.3. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą prašydama pateikti informaciją ar įmonei yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai.
Administracija patikrina:
1. Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt) įmonės, pateikusios pranešimą gauti licenciją, registravimo faktą ir kitus jo registravimo duomenis.
2. Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 190 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 190 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24500/JEkJlZTZqw
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.52CAEEFA80A0/XbkCTCTrcB
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Licencijos galiojimas yra neterminuotas.
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Licencijos, verstis, mažmenine prekyba tabako gaminiais, išdavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracija:
1. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo Administracijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios licencijos prašytojas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija išduota.
2. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu išsiunčia jai patvirtinimą, kad licencija išduota per Licencijų informacinę sistemą.
3. Įregistravusi licenciją licencijų registravimo žurnale Administracija ne vėliau kaip per 5 dienas kreipiasi į:
3.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prašydama pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas neturi mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Administracija pateikia prašymą per elektroninę VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“;
3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prašydama pateikti informaciją ar licencijos prašytojas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/);
3.3. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą prašydama pateikti informaciją ar įmonei yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai.
Administracija patikrina:
1. Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt) įmonės, pateikusios pranešimą gauti licenciją, registravimo faktą ir kitus jo registravimo duomenis.
2. Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.
PAS35512
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-11-27
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems