Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas įmonei pateikus paraišką dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo. Įmonės paraiška panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą pateikiama raštu (įmonės atstovui tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba alkoholiu; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įmonė kartu su paraiška panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą privalo pateikti dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Čubajevienė
Pareigos: Licencijų ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 37) 42 59 70
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 37) 42 56 76
El. paštas: irena.cubajeviene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus;
2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus;
4. Kompetentinga institucija patikrina ir įvertina dokumentus reikimus panaikinti sustabdmo galiojimą.
6. Kompetentinga institucija priima sprendimą panaikinti licencijos stabdymo galiojimą;
7. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;
8. Kompetentinga institucija panaikina licencijos sustabdymo galiojimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2011, Nr. 165-7859).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090; 2011, Nr. 39-1869).
3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-643 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“
4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-3531 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“
5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. T-587 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“
6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T-627 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“
7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E5C5C16B6E6/vkaMEoOPPEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C1212A5039B/PAbeNEptAyhttp://ep.kaunas.lt/service/documents/1404_Alkoholis_643.dochttp://ep.kaunas.lt/service/documents/940_Alkoholio_3531.dochttp://ep.kaunas.lt/service/documents/306_Tarybos_del_laiko_apribojimo.dochttp://ep.kaunas.lt/service/documents/1728_t106627.dochttp://ep.kaunas.lt/service/documents/1737_t137607.doc
1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2011, Nr. 165-7859).<br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas  Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090; 2011, Nr. 39-1869).<br/>3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-643 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“<br/>4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-3531 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“<br/>5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. T-587 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“<br/>6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T-627 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“<br/>7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2011, Nr. 165-7859).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090; 2011, Nr. 39-1869).
3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-643 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“
4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-3531 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“
5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. T-587 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“
6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T-627 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“
7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. T-607 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Licencijos, galiojimo, panaikinimas, sustabdymo, galiojimas, verstis, mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema_alkoholiniais_gerimais_galiojimo_sust_panaik.doc schema_alkoholiniais_gerimais_galiojimo_sust_panaik.doc
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus;
2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus;
4. Kompetentinga institucija patikrina ir įvertina dokumentus reikimus panaikinti sustabdmo galiojimą.
6. Kompetentinga institucija priima sprendimą panaikinti licencijos stabdymo galiojimą;
7. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;
8. Kompetentinga institucija panaikina licencijos sustabdymo galiojimą.
PAS3824
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems