Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070663661
Faksas
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išvadų dėl valstybės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai atrankos dokumentų, vertinimo apimties nustatymo dokumentų ir vertinimo ataskaitų teikimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas – tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai (atrankos dokumentas ir /ar vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita), teikiamos konsultacijos, atsižvelgiama į vertinimo bei konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir (arba) tvirtinimo (toliau – SPAV).

Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos, taip pat teisės aktų nustatytais atvejais – juridinio asmens, kitos organizacijos, jų padalinio ar fizinio asmens, turinčio teisę rengti planus, programas ir (arba) organizuoti jų rengimą (toliau – organizatorius) pateikia prašymą pateikti išvadą dėl valstybės lygmens plano ar programos SPAV dokumento (atrankos dokumento, apimties nustatymo dokumento ar vertinimo ataskaitos) ir plano ar programos sprendinių. Nurodytą prašymą su pridedamu SPAV dokumentu ir plano ar programos projektu galima pateikti atvykusį Aplinkos ministeriją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.

Aplinkos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėja organizatoriaus prašymą ir pridedamą SPAV dokumentą, plano ar programos projektą ir pateikia organizatoriui išvadą.

Į organizatoriaus prašymą atsakoma valstybine lietuvių kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei organizatorius nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikta Aplinkos ministerijos išvada dėl planų, programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų (atrankos dokumento, vertinimo apimties nustatymo dokumento ar vertinimo ataskaitos) ir plano ar programos sprendinių 

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su prašymu pateikti išvadą dėl valstybės lygmens plano ar programos SPAV dokumento pateikiami SPAV atrankos dokumentas, ar vertinimo apimties nustatymo dokumentas, ar vertinimo ataskaita ir plano ar programos projektas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Rokickienė Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyrius – teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimas ir išvadų dėl jų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių teikimas
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37070663610
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: asta.rokickiene@am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Griškevičienė, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyrius – kitų planų ir programų - ne teritorijų planavimo dokumentų - strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimas ir išvadų dėl jų teikimas
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37070663652
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.griskeviciene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Organizatorius prašymą pateikti išvadą dėl SPAV dokumento ir plano ar programos projekto ir pridedamą SPAV dokumentą bei plano ar programos projektą teikia paštu, tiesiogiai ar jo atstovui atvykus į instituciją, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.
2. Aplinkos ministerija išnagrinėja gautus dokumentus ir įvertina, ar pateikta informacija ir dokumentai atitinka Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, išnagrinėja prašymą, SPAV dokumentą ir pridėta plano ar programos projektą ir pateikia organizatoriui išvadą apie SPAV dokumentą ir planą ar programą.
3. Į organizatoriaus prašymą atsakoma valstybine lietuvių kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei organizatorius nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Plano ar programos organizatorius pateikia laisvos formos prašymą Aplinkos ministerijai pateikti išvadą dėl valstybės lygmens plano ar programos SPAV dokumento (atrankos dokumento, apimties nustatymo dokumento ar vertinimo ataskaitos), parengto lietuvių kalba pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus ir plano ar programos projekto.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/FJOInnNaTi
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/WhdKRRviyJ
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F35D6D2E316/PIywwvkmkF
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolas (OL 2008 L 308, p. 35)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0132
Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolas (OL 2008 L 308, p. 35) Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolas (OL 2008 L 308, p. 35)
Pavadinimas 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157) 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157)
Pavadinimas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102)
Pastabos
Paslauga yra tarpinė
Raktažodžiai
SPAV, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, valstybės lygmens planas, programa, vertinimo ataskaita, atrankos dokumentas, vertinimo apimties nustatymo dokumentas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Organizatorius prašymą pateikti išvadą dėl SPAV dokumento ir plano ar programos projekto ir pridedamą SPAV dokumentą bei plano ar programos projektą teikia paštu, tiesiogiai ar jo atstovui atvykus į instituciją, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.
2. Aplinkos ministerija išnagrinėja gautus dokumentus ir įvertina, ar pateikta informacija ir dokumentai atitinka Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, išnagrinėja prašymą, SPAV dokumentą ir pridėta plano ar programos projektą ir pateikia organizatoriui išvadą apie SPAV dokumentą ir planą ar programą.
3. Į organizatoriaus prašymą atsakoma valstybine lietuvių kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei organizatorius nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
PAS35465
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-11-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems