Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Lietuvos Respublikos laikino paso išdavimas

Lietuvos Respublikos laikinas pasas (toliau– laikinas pasas)  gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę (toliau – pilietis), kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu:

1. jis buvo prarastas;

2. jis tapo netinkamu naudoti;

3. pasibaigė jo galiojimo laikas;

4. pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Pilietis nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į LR konsulinę įstaigą. Nepilnamečio iki 16 metų prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas dalyvaujant pačiam nepilnamečiui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma.

Laikiną pasą išrašo ir išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga (toliau – konsulinė įstaiga). Išrašytas laikinas pasas atiduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui. Laikiną pasą skelbia negaliojančiu konsulinė įstaiga arba Migracijos departamento teritorinis skyrius.

Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba Migracijos departamento skyriui:

1. atsiimdamas naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;

2. išnykus priežastims, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmens dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas laikinas pasas arba atsisakyta išduoti laikiną pasą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;
2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu pilietis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento pateikti negali ir kyla abejonių dėl jo duomenų ar tapatybės, pilietis turi pateikti kitą turimą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu ir nuotrauka (veido atvaizdu). Jei toks dokumentas nepateikiamas, konsulinis pareigūnas gali paprašyti raštu pateikti artimųjų giminaičių asmens duomenis ar papildomus duomenis, patvirtinančius jo asmens tapatybę, arba gali paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis;
3. Piliečio amžių atitinkančią nuotrauką, jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga ar pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos;
4. Dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiančius prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
5. Teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jeigu pilietis yra jį praradęs ir iki prašymo pateikimo prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo paskelbtas negaliojančiu;
6. Laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo, jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos
Įmonės kodas: 000
Įmokos kodas: 000
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
x LT000000000000000000
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šią administracinę paslaugą teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kurių kontaktinę informaciją rasite čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +37052362444
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052362626
El. paštas: keliauk@urm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos rašytinis prašymas (pildomas sistemoje)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Konsulinis statutas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F617B8D97E05/asr
Lietuvos Respublikos Konsulinis statutas<br/> Lietuvos Respublikos Konsulinis statutas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8939f2090d811e4bb408baba2bdddf3/tBgfdLHGvG
Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e8a67d00a62411ea9515f752ff221ec9
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Pavadinimas Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3556e1f00e2411ebb74de75171d26d52
Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-244 Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0c103f08ec311e5a6f4e928c954d72b
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-244 Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-244 Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F9A57082DE5/asr
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsisakymas išduoti laikiną pasą gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
pasas, laikinas
PAS32250
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-05-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems