Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Adresas
Gedimino pr.38, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070664845
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Lietuvos SOLVIT centre gaunamų skundų priėmimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), besikreipiantiems į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) veikiantį Lietuvos SOLVIT centrą ir teikiantiems skundą dėl kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių valstybės valdymo institucijų galimo netinkamo ES vidaus rinkos teisės aktų taikymo. Lietuvos SOLVIT centras padeda spręsti problemas, kylančias kitose ES šalyse (taip pat ir Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine), kai valstybinės institucijos klaidingai taiko ES teisės aktus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paslaugos gavėjui suteikta pagalba sprendžiant problemas, kylančias kitose ES šalyse (taip pat ir Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine), kai valstybinės institucijos klaidingai taiko ES teisės aktus.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Teikiant skundą būtina nurodyti vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, problemos esmę, šalį, valstybinę instituciją, kuria skundžiamasi, pridėti su problema susijusias dokumentų kopijas, esant galimybei, nurodyti ES teisės aktus, kurie, pareiškėjo nuomone, netinkamai taikomi.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra duomenų
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gabija Balikė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37065941915
Mobilusis telefonas: +37065941915
Faksas: +37070664762
El. paštas: solvit@eimin.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Skundas pateikiamas užpildžius skundo formą internete – http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/splash. Taip pat skundą (laisvos formos) galima pateikti raštu, asmeniui atvykus į Lietuvos SOLVIT centrą, elektroniniu paštu solvit@eimin.lt, faksu ar paskambinus telefonu.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Skundas pateikiamas užpildžius el. skundo formą internete – http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/splash.
Lietuvos SOLVIT centras atlieka teisinę skunde išdėstytos problemos analizę – įvertina, ar klausimas priklauso SOLVIT kompetencijai. Jei klausimas SOLVIT kompetencijos, Lietuvos SOLVIT centras analizę kartu su įrodančiais dokumentais perduoda kitos ES šalies, kurios valstybine institucija skundžiamasi, SOLVIT centrui. Atitinkamos šalies SOLVIT centras bendrauja su kompetentinga institucija ir stengiasi išspręsti klausimą per 10 savaičių (terminas yra nustatytas Europos Komisijos ir gali būti pratęstas priklausomai nuo skundo nagrinėjimo aplinkybių). Apie paslaugos suteikimo rezultatą paslaugos gavėjas informuojamas el. paštu, telefonu ar kita priimtina priemone.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 17 d. rekomendacija Nr. C(2013) 5869 final „Dėl SOLVIT principų“
Nuoroda http://ec.europa.eu/solvit/documents/index_lt.htm
Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 17 d. rekomendacija Nr. C(2013) 5869 final „Dėl SOLVIT principų“<br/> Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 17 d. rekomendacija Nr. C(2013) 5869 final „Dėl SOLVIT principų“

Pavadinimas 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 (8 straipsnis)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515&amp;amp;amp;amp;qid=1604489742861
2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 (8 straipsnis) 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 (8 straipsnis)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatai
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.60410/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatai
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
SOLVIT, Skundai, ES teisė, ES teisės aktų pažeidimai, ES teisės pažeidimai, tarpvalstybinė problema
PAS650
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-05-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems