Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 25 00883
Fakso nr.
+370 8 52 72364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokų, netekto darbingumo vienkartinių ir periodinių kompensacijų, vienkartinių ir periodinių draudimo išmokų apdraustajam mirus skyrimas ir mokėjimas
Apdraustajam, dėl draudžiamojo įvykio netekusiam dalies ar viso darbingumo išmokama:
1. ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmoka (toliau – ligos dėl draudžiamojo įvykio išmoka);
2. netekto darbingumo vienkartinė kompensacija;
3. netekto darbingumo periodinė kompensacija.
Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama vienkartinė ir/arba mokama periodinė draudimo išmoka.
Prašymus galima pateikti:
1. elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais;
2. atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
3. paštu.
Šios išmokos skiriamos tik nelaimingą atsitikimą darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) ar profesinę ligą pripažinus draudžiamuoju įvykiu. Asmeniui suteikiama informacija apie nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais/nedraudžiamaisiais įvykiais, reikiamus pateikti dokumentus, sprendimo priėmimo terminus.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai nustato asmens teisę į išmoką, apskaičiuoja išmokų dydžius, nustatyta tvarka apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį nuo paskirtosios ligos išmokos sumos ir perveda mokėtiną išmokos sumą į išmokos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Mirties atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirtos ri mokamos ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, netekto darbingumo vienkartinės ir periodinės kompensacijos, vienkartinės ir periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Siekiant nelaimingą atsitikimą darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) ar profesinę ligą pripažinti draudžiamuoju įvykiu, turi būti pateikta:
1. draudžiamąjį įvykį patvirtinantys dokumentai: nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktas (forma N-1 ar N-2) ar profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktas;
2. kiti dokumentai (pateikiami prie aktų arba papildomai išreikalaujami):
2.1. darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
2.2. darbo sutartis ar įsakymas dėl priėmimo į valstybės tarnybą ir panašiai;
2.3. pareiginė instrukcija (pareigybės aprašymas);
2.4. įsakymas dėl komandiruotės;
2.5. įvykio schema;
2.6. liudytojų paaiškinimai apie nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos priežastis ir aplinkybes;
2.7. pažyma apie traumos sunkumą;
2.8. dokumentai (gydytojų išvados, tyrimų rezultatai, pažymos), kuriuose yra išvados dėl nukentėjusiojo neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų medžiagų;
2.9. teismo sprendimai, nuosprendžiai ir kiti dokumentai, gauti iš teisėsaugos institucijų ir administracinius teisės pažeidimus tiriančių institucijų;
2.10. darbo sąlygų higieninė charakteristika, darbo aplinkos kenksmingų veiksnių matavimo rezultatų ir darbo sąlygų higieninio įvertinimo dokumentai;
2.11. centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvada;
2.12. atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos darbo medicinos specialistų tyrimo ar ekspertizės išvada;
2.13. kiti dokumentai, kuriose yra duomenų apie nelaimingą atsitikimą darbe, susirgimą profesine liga arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežastį.
Dokumentus dėl pripažinimo draudžiamuoju įvykiu (suformuotą bylą su visais reikiamais dokumentais) dažniausiai pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius arba darbdavys.

Prie prašymo skirti ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmoką turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. draudžiamąjį įvykį patvirtinantys dokumentai (jeigu dar nepateikti);
3. asmens darbo (pamainų) grafiko, patvirtinto įmonės, įstaigos, organizacijos administracijos, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe arba buvo nustatyta profesinė liga, kopija;
4. draudėjo Pranešimas išmokai skirti (forma NP–SD) - draudėjas jį pateikia per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą.
Atskirais atvejais pateikiama prašymo dėl NPD taikymo kopija – kai ligos išmoka išmokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 310 Eur (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš susirgimą mėnesio darbo užmokestį).

Prie prašymo skirti netekto darbingumo vienkartinę arba periodinę kompensaciją turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma;
3. draudiminį įvykį patvirtinantys dokumentai (jeigu dar nepateikti).

Prie prašymo (prašymą pateikia kiekvienas asmuo, turintis teisę gauti šias išmokas) skirti vienkartinę arba periodinę draudimo išmoką apdraustajam mirus turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. apdraustojo asmens mirties liudijimas;
3. santuokos liudijimas – jeigu dėl išmokos kreipiasi mirusiojo sutuoktinis;
4. vaikų gimimo liudijimai – jei dėl išmokos kreipiasi mirusiojo vaikai;
5. mirusiojo gimimo liudijimas – jeigu dėl išmokos kreipiasi mirusiojo tėvas arba motina;
6. teismo sprendimai, įrodantys prašančiojo asmens išlaikymo faktą;
7. NDNT išduotas pažymėjimas apie asmens darbingumą – kai asmens teisė gauti išmoką priklauso nuo asmens nedarbingumo ar dalinio darbingumo, jeigu šie duomenys nėra gaunami iš NDNT elektroniniu būdu;
8. draudžiamąjį įvykį patvirtinantys dokumentai (jeigu dar nepateikti pirmą kartą skiriant išmoką dėl šio įvykio).
Duomenis apie našlaičių (iki jiems sukanka 24 metai) mokymąsi ar studijas pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo bei nuolatinių studijų programas teikia Švietimo informacinių technologijų centras.
Dokumentus, nurodytus 2-6 p., patvirtinančius atitinkamą civilinės būklės aktą (gimimo, santuokos, mirties liudijimus) reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nėra Gyventojų registre.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymus galima pateikti:
1. atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. paštu.
Šios išmokos skiriamos tik nelaimingą atsitikimą darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) ar profesinę ligą pripažinus draudiminiu įvykiu. Asmeniui suteikiama informacija apie nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais, reikiamus pateikti dokumentus, sprendimo priėmimo terminus.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai nustato asmens teisę į pašalpą (išmoką), apskaičiuoja jos sumą, nustatyta tvarka apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį nuo paskirtosios ligos pašalpos sumos ir perveda mokėtiną pašalpos ar išmokos sumą į pašalpos (išmokos) gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais.
Per EGAS teikiami prašymai skirti ligos dėl draudiminio įvykio išmoką, netekto darbingumo vienkartinę ar periodinę kompensacijas bei vienkartinę ar periodinę draudimo išmokas apdraustajam mirus turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Šios išmokos skiriamos tik nelaimingą atsitikimą darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) ar profesinę ligą pripažinus draudiminiu įvykiu. Asmeniui suteikiama informacija apie nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais, reikiamus pateikti dokumentus, sprendimo priėmimo terminus.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai nustato asmens teisę į pašalpą (išmoką), apskaičiuoja jos sumą, nustatyta tvarka apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį nuo paskirtosios ligos išmoko sumos ir perveda mokėtiną pašalpos ar išmokos sumą į pašalpos (išmokos) gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4325B0C38B2F
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas
Pavadinimas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.818206FCA97A
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai
Pavadinimas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067FF9539E82
Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_420024
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus priima pašalpų specialistai, dirbantys Fondo valdybos teritorinių skyrių priimamuosiuose.
Išmokos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) sprendimu.
Raktažodžiai
Išmokų mokėjimas
PAS1627
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems