Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Ligos išmokų skyrimas ir mokėjimas
Ligos išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims šiais atvejais:
1. tapusiems laikinai nedarbingais dėl ligos arba traumos ir dėl to praradusiems darbo pajamas, išskyrus Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo numatytus ligos išmokos skyrimo ir mokėjimo atvejus;
2. sergantiems šeimos nariams slaugyti. Ši išmoka skiriama, jeigu gydytojo nurodymu būtina slaugyti susirgusį apdraustojo asmens šeimos narį;
3. dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo;
4. besigydantiems sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas. Ši išmoka skiriama apdraustiesiems asmenims už visą gydymosi tokioje įstaigoje laiką, taip pat vykimo į ją ir grįžimo iš jos laiką;
5. vaikų priežiūrai, jeigu vaikų įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas;
6. vaiko priežiūrai, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti;
7. tapusiems laikinai nedarbingais dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu;
8. savanoriškai gydantis specializuotuose stacionaruose nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos (ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus).
Prašymus skirti ligos išmoką (toliau – Prašymas) galima pateikti:
1. elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), papildomus dokumentus (jeigu jų reikia) pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais;
2. galima užpildyti atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
3. paštu;
Fondo valdybos teritoriniai skyriai nustato asmens teisę į išmoką, apskaičiuoja išmokos sumą bei gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmoką nuo paskirtosios išmokos sumos.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta ir mokama ligos pašalpa
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Išmoka skiriama pateikus Prašymą ligos išmokai skirti (jeigu asmuo dar nėra pateikęs šio prašymo) ir Pranešimą išmokai skirti (Forma NP–SD) – elektroninį dokumentą draudėjas teikia per EDAS.
Atskirais atvejais, kai reikia įrodyti papildomas sąlygas išmokai skirti ir/ar mokėti, turi būti pateikta:
1. mokslo baigimą įrodantis dokumentas – apdraustiesiems, kurie iki laikinojo nedarbingumo pradžios yra iki 26 metų amžiaus ir neįgijo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas arba aukštojo mokslo pagal dienines arba nuolatines studijų programas, jeigu laikinasis nedarbingumas prasideda per 6 mėnesius nuo programų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą);
2. pažyma apie tarnybos pabaigą iš buvusiosios tarnybos (darbovietės) arba Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus – apdraustiesiems, kurie iki laikinojo nedarbingumo pradžios neįgijo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai ir pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių;
3. draudėjo pažyma apie darbo laikotarpį – apdraustiesiems, kurie pagal Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau atsižvelgiant į priėmimo į darbą datą gali turėti reikiamą stažą;
4. E 104 formos pažyma arba atitinkamo struktūrizuoto elektroninio dokumento popierinė forma, arba duomenys apie socialinio draudimo laikotarpius kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje – kai apdraustasis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau dirbo kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijoje;
5. autorinės sutarties nuorašas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka – asmenims, laikinojo nedarbingumo metu gavusiems autorinį atlygį;
6. prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo kopija – kai ligos išmoka išmokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 310 Eur (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš susirgimą mėnesio darbo užmokestį).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Ligos išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims šiais atvejais:
1. tapusiems laikinai nedarbingais dėl ligos arba traumos ir dėl to praradusiems darbo pajamas, išskyrus Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo numatytus ligos išmokos skyrimo ir mokėjimo atvejus;
2. sergantiems šeimos nariams slaugyti. Ši išmoka skiriama, jeigu gydytojo nurodymu būtina slaugyti susirgusį apdraustojo asmens šeimos narį;
3. dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo;
4. besigydantiems sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas. Ši išmoka skiriama apdraustiesiems asmenims už visą gydymosi tokioje įstaigoje laiką, taip pat vykimo į ją ir grįžimo iš jos laiką;
5. vaikų priežiūrai, jeigu vaikų įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas;
6. vaiko priežiūrai, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti;
7. tapusiems laikinai nedarbingais dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu;
8. savanoriškai gydantis specializuotuose stacionaruose nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos (ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus).
Prašymus skirti ligos išmoką (toliau – Prašymas) galima pateikti:
1. elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), papildomus dokumentus (jeigu jų reikia) pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais;
2. galima užpildyti atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
3. paštu;
Fondo valdybos teritoriniai skyriai nustato asmens teisę į išmoką, apskaičiuoja išmokos sumą bei gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmoką nuo paskirtosios išmokos sumos.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (adresu https://gyventojai.sodra.lt/), draudėjo pranešimas dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD) - per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (adresu
Nuoroda http://draudejai.sodra.lt/).
Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (adresu https://gyventojai.sodra.lt/), draudėjo pranešimas dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD) - per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (adresu Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (adresu https://gyventojai.sodra.lt/), draudėjo pranešimas dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD) - per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (adresu
Pavadinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu
Nuoroda http://www.sodra.lt/)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu
Pavadinimas pateikiama bendra informacija apie pašalpų ir kitų išmokų skyrimą bei mokėjimą, prašymo forma, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbo laikas, adresai, darbuotojų elektroninio pašto adresai, telefono, fakso numeriai (adresu
Nuoroda http://www.sodra.lt/lt/kontaktai).
pateikiama bendra informacija apie pašalpų ir kitų išmokų skyrimą bei mokėjimą, prašymo forma, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbo laikas, adresai, darbuotojų elektroninio pašto adresai, telefono, fakso numeriai (adresu pateikiama bendra informacija apie pašalpų ir kitų išmokų skyrimą bei mokėjimą, prašymo forma, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbo laikas, adresai, darbuotojų elektroninio pašto adresai, telefono, fakso numeriai (adresu
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus pašalpai skirti ir mokėti, priima pašalpų specialistai, dirbantys Fondo valdybos teritorinių skyrių priimamuosiuose.
Išmokos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo, arba direktoriaus įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.
Raktažodžiai
Ligos išmokos skyrimas
PAS1624
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems