Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Ši paslauga teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma Registrų centrui neišduodama. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia tam skirta USB laikmena ir pan.).Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota pažyma dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą portale:
1.1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
1.2. Įgaliojimas tvarkyti likviduojamos įmonės dokumentus arba likvidatoriaus ar administratoriaus statusą nurodantis dokumentas arba jo kopija.
1.3. Įstatymų numatyta tvarka sutvarkyti dokumentai, kurių nesibaigęs saugojimo terminas, su juos lydinčiais dokumentais (apyrašais, sąrašais (po du egz.), įmonės istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija).
1.4. Įmonės savininkas, likvidatorius ar kitas įgaliotas asmuo kartu su prašymu išduoti pažymą dėl dokumentų perdavimo toliau saugoti pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus išduotą pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą arba neturėjimą per įmonės veiklos laikotarpį.

2.Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
2.1. Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2.2. Dokumento, liudijančio įmonės likvidavimo faktą, skaitmeninė kopija.
2.3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka pateikia patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą) arba per Elektroninės valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą _prasymasvas.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  _prasymasvas.docx _prasymasvas.docx
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Kairienė
Pareigos: Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555173
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: laima.kairiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Bubėnaitė
Pareigos: Vidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031555128
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.bubenaite@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkytus likviduojamos įmonės veiklos dokumentus (bylas), prašymą ir kitus privalomus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas patikrina, ar dokumentai tinkamai suarchyvuoti. Dokumentų perdavimas įforminamas aktu. Specialistas parengia ir pasirašo pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti arba kad tokių dokumentų nėra.
3. Pažyma pateikiama asmens nurodytu būdu. Ji pristatoma VĮ Registrų centrui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) atliekami šie veiksmai:
1. Užpildomas elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Prisegama dokumento, liudijančio įmonės likvidavimo faktą, skaitmeninė kopija.
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka pateikiama patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuota, fotografuota) arba per Elektroninės valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A9CB52CC0453
Lietuvos vyriausiojo archyvaro  2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.11379DB2A362
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100   patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė.
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C21AD42B2592
Lietuvos vyriausiojo archyvaro  2011 m. liepos 4 d.  įsakymu Nr. V-118 patvirtintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės   Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Jeigu interesantas pateikia visus reikalingus dokumentus, pažyma gali būti išduodama tą pačią dieną.
Raktažodžiai
Pažyma, išdavimas
PAS3508
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems