Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų priėmimas saugoti

Joniškio rajono savivaldybės administracija priima saugoti likviduotų (likviduojamų) juridinių asmenų (savivaldybės įstaigų, įmonių, privačių juridinių asmenų, nevalstybinių organizacijų) veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiais teisės aktais, nėra pasibaigęs.
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, kurių buveinė iki juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų registro buvo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir kuris neturi funkcijų perėmėjo.
Prašymas ir jo priedai pateikiami atvykus į Joniškio rajono savivaldybės archyvą (Livonijos g. 3, Joniškis)
arba siunčiami paštu Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriui (archyvui) (Livonijos g. 3, 84124 Joniškis). Perduodami dokumentai turi būti sutvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus ar minimalius dokumentų tvarkymo reikalavimus ir (arba) laikantis juridinio asmens veiklos metu taikytos tvarkos.
Bylos perduodamos pagal apskaitos dokumentus – apyrašus ir (ar) užbaigtų bylų sąrašus.
Dokumentų perdavimas saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.
Likviduotų juridinių asmenų atstovai konsultuojami, kaip turi būti sutvarkyti dokumentai ir kokia tvarka jie perduodami.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimti į archyvą saugoti dokumentai
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
4. Įgaliojimas (jei juridinį asmenį likviduoja įgaliotas asmuo)
5. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Joniškio skyriaus Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Evelina Tiskauskienė
Pareigos: Kanceliarijos skyiaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 842665304
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: evelina.tiskauskiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Jegorova
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus archyvarė
Telefonas: 842665304
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vida.jegorova@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas užregistruojamas jo gavimo dieną.
Gavus prašymą patikrinama, ar likviduoto juridinio asmens buveinė yra Joniškio rajono savivaldybėje, ar jis neturi funkcijų perėmėjo. Jei gauti dokumentai neatitinka reikalavimų ar nepakanka pateiktos informacijos, pareiškėjas informuojamas apie esančius trūkumus ir nurodoma, kaip juos ištaisyti.
Bylos perduodamos pagal apskaitos dokumentus – apyrašus ir (ar) užbaigtų bylų sąrašus.
Jei juridinis asmuo turėjo samdomų darbuotojų, archyvui turi būti pateikiama:
1) personalo ilgo saugojimo bylų apyrašas,
2) užbaigtų laikino saugojimo bylų sąrašai,
3) juridinio asmens istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma.
Jeigu juridinis asmuo neturėjo samdomų darbuotojų, pateikiamas užbaigtų bylų sąrašas, juridinio asmens istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma.
Personalo ilgo saugojimo bylų apyrašas sudaromas iš bylų, kuriose chronologine tvarka pagal rūšis surišti personalo dokumentai – darbo sutartys, darbo sutarčių registracijos žurnalas, įsakymai priimti į darbą ir atleisti iš darbo (jeigu buvo rašomi) ir jų registras, asmens sąskaitų kortelės (arba darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai), nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai, nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras (jeigu buvo nelaimingų atsitikimų). Dokumentai saugomi 50 metų.
Užbaigtų laikino saugojimo bylų sąrašai sudaromi pagal saugojimo terminus, bylų kiekį ar kitą pasirinktą požymį ar požymių derinį. Sąraše išvardijamos visos juridinio asmens veiklos bylos, kuriose esantiems dokumentams nustatytas ne ilgesnis nei 25 metų saugojimo terminas. Daugumos dokumentų saugojimo terminas yra 10 metų (nuo bylos užbaigimo metų pabaigos).
Įmonės istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymoje pateikiama trumpa informacija apie įmonę: nurodomi jos įkūrimą, funkcijas reglamentuojantys teisės norminiai aktai, aptariamos funkcijos, veiklos sritys ir trukmė, struktūra. Šioje pažymoje taip pat trumpai aptariami personalo ilgo saugojimo bylų apyrašo sudarymo principai, nurodomi įrašytų bylų sudarymo ir sutvarkymo ypatumai. Jeigu buvo nustatyta dokumentų ar bylų praradimo atvejų, jie nurodomi ir paaiškinamos priežastys.
Dokumentų perdavimas saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu, kuriame nurodomi priimami dokumentai ir juos perduodantys ir priimantys asmenys
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 0
Komentaras: Paslauga suteikiama per Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir likvidatoriaus sutartą laiką
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
Pavadinimas Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80
Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A9CB52CC0453
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga galutinė
Raktažodžiai
juridinis, saugoti, likviduojamų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
Prašymas užregistruojamas jo gavimo dieną.
Gavus prašymą patikrinama, ar likviduoto juridinio asmens buveinė yra Joniškio rajono savivaldybėje, ar jis neturi funkcijų perėmėjo. Jei gauti dokumentai neatitinka reikalavimų ar nepakanka pateiktos informacijos, pareiškėjas informuojamas apie esančius trūkumus ir nurodoma, kaip juos ištaisyti.
Bylos perduodamos pagal apskaitos dokumentus – apyrašus ir (ar) užbaigtų bylų sąrašus.
Jei juridinis asmuo turėjo samdomų darbuotojų, archyvui turi būti pateikiama:
1) personalo ilgo saugojimo bylų apyrašas,
2) užbaigtų laikino saugojimo bylų sąrašai,
3) juridinio asmens istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma.
Jeigu juridinis asmuo neturėjo samdomų darbuotojų, pateikiamas užbaigtų bylų sąrašas, juridinio asmens istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma.
Personalo ilgo saugojimo bylų apyrašas sudaromas iš bylų, kuriose chronologine tvarka pagal rūšis surišti personalo dokumentai – darbo sutartys, darbo sutarčių registracijos žurnalas, įsakymai priimti į darbą ir atleisti iš darbo (jeigu buvo rašomi) ir jų registras, asmens sąskaitų kortelės (arba darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai), nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai, nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras (jeigu buvo nelaimingų atsitikimų). Dokumentai saugomi 50 metų.
Užbaigtų laikino saugojimo bylų sąrašai sudaromi pagal saugojimo terminus, bylų kiekį ar kitą pasirinktą požymį ar požymių derinį. Sąraše išvardijamos visos juridinio asmens veiklos bylos, kuriose esantiems dokumentams nustatytas ne ilgesnis nei 25 metų saugojimo terminas. Daugumos dokumentų saugojimo terminas yra 10 metų (nuo bylos užbaigimo metų pabaigos).
Įmonės istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymoje pateikiama trumpa informacija apie įmonę: nurodomi jos įkūrimą, funkcijas reglamentuojantys teisės norminiai aktai, aptariamos funkcijos, veiklos sritys ir trukmė, struktūra. Šioje pažymoje taip pat trumpai aptariami personalo ilgo saugojimo bylų apyrašo sudarymo principai, nurodomi įrašytų bylų sudarymo ir sutvarkymo ypatumai. Jeigu buvo nustatyta dokumentų ar bylų praradimo atvejų, jie nurodomi ir paaiškinamos priežastys.
Dokumentų perdavimas saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu, kuriame nurodomi priimami dokumentai ir juos perduodantys ir priimantys asmenys
PAS2926
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems