Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 222, LT-07157.
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 36246
Faksas
+370 5 23 36225
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, II ir III asmenys aptarnaujami iki 18.00 val.
Paslaugos aprašas
Lošimų organizavimo reglamento tvirtinimas

Procedūra, kurios metu Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) patvirtinta lošimų organizavimo reglamentą, pagal kurį bus organizuojami lošimai. Prašymas patvirtinti lošimų organizavimo reglamentą gali būti pateikiamas: atvykus į Priežiūros tarnybą, elektroniniu paštu adresu info@lpt.lt, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, elektroninėmis priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus portale www.epaslaugos.lt. Prašymai pateikiami valstybine kalba arba turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl lošimų organizavimo reglamento patvirtinimo nuorašas ir lošimų organizavimo reglamentas asmeniui įteikiamas atvykus į Priežiūros tarnybą, išsiunčiamas paštu bendrovės buveinės adresu arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus portale www.epaslaugos.lt (jei buvo užsakyta elektroninė paslauga).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Patvirtintas lošimų organizavimo reglamentas, pagal kurį bus organizuojami lošimai.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Bendrovė pageidaujanti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateikia:
1. Prašymą;
2. Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir redaguojama elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc, docx, formatais) forma. Užsakant elektroninę paslaugą lošimų organizavimo reglamento projektas pateikiamas tik redaguojama elektronine forma.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5779
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 852336246
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@lpt.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Bendrovė, norinti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateikia:
Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.
Už lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 693 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas prašymą gali pateikti prisijungęs tiek FA, tiek JA bei pasirinkęs teikti prašymą.
2. Pareiškėjas inicijuoja prašymo pildymą. Pildymo formos laukai yra pateikiami priklausomai nuo pasirinktos paslaugos bei kas teikia prašymą. Dalis prašymo pildymo laukų yra užpildomi automatiškai. Automatiškai užpildytos informacijos pareiškėjas negali keisti. Laukus neužpildytus automatiškai pareiškėjas užpildo rankiniu būdu.
3. Iš prašyme užpildytos informacijos (užpildytos tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu) yra suformuojamas prašymo dokumentas.
4. Priežiūros institucijos specialistas gali peržiūrėti pareiškėjo pateiktą prašymą. Su prašymu institucijos specialistui yra pateikiama su prašymu susijusi informacija pvz.: iš JAR gauta Juridinio asmens teisinė forma.
5. Priežiūros institucijos specialistas peržiūrėjęs pateikto prašymo bei su prašymu susijusią informaciją priima prašymo teikimo sprendimą: informuoti apie teigiamą sprendimą; informuoti apie neigiamą sprendimą; informuoti apie reikalingą patikslinimą.
6. Priežiūros institucijos specialistui pasirinkus informuoti pareiškėją apie reikalingą patikslinimą pažymi kurie duomenys turi būti tikslinami. Institucijos specialistas negali koreguoti pareiškėjo prašyme įvestos informacijos. Prašymas turi būti patikslintas per nustatytą prašymo tikslinimo terminą.
7. Pareiškėjui yra atsiunčiama prašymo tikslinimo užduotis, jei institucijos specialistas priėmė sprendimą, kad prašymas turi būti tikslinamas. Pareiškėjas gali tikslinti tik tuos prašymo duomenis kurie yra prašomi patikslinti.
8. Institucijos specialistui pasirinkus informuoti pareiškėją apie teigiamą arba neigiamą sprendimą nurodo teigiamo arba neigiamo sprendimo informaciją.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 693 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435449&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325
Pavadinimas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e5bdbe0925f11e397c8b55a09dd5905
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Pastabos
Jei bendrovei jau yra patvirtintas reglamentas, nustatantis, kad jis galioja visose bendrovei priklausančiuose lošimų organizavimo vietose, tokiu atveju kartu su leidimo išdavimu naujas reglamentas nebus tvirtinamas ir jo pateikti nereikia.
Raktažodžiai
Reglamentas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Bendrovė, norinti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateikia:
Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.
Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.
Už lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.PAS30286
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-09-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems