Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Mažeikių rajono savivaldybės viešojo administravimo institucijų veiklos dokumentų (Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų iki dokumentų pridavimo į Mažeikių savivaldybės administracijos archyvą) kopijų ir išrašų teikimas
•Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į įstaigą, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
•Neteikiama privati informacija apie kitą asmenį.
•Paslauga mokama. Pareiškėjas informuojamas apie tai, nurodomi atsiskaitymo būdai, supažindinama su dokumentų kopijų gavimo sąlygomis.
Parengta kopija arba raštas su atsisakymu išduoti kopiją, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Veiklos dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota dokumento kopijas.

Parengtas raštas dėl atsisakymo išduoti kopiją.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
• Prašymas išduoti kopiją. • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai kreipiamasi dėl privačios informacijos) • Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas), • Mokėjimą įrodantis dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 167371234
Įmokos kodas: 40100
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT634010040700296665
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Karvelienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398195
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.karveliene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edita Sereikaitė-Grigienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398195
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: edita.sereikaite-grigiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. 3. Paslaugos gavėjui kopija išduodama atvykus į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Informaciją apie mokėtinas sumas ir mokėjimo būdą Bendrojo skyriaus specialistai pareiškėjui suteikia tiesiogiai telefonu, arba elektroniniu paštu, jeigu prašyme nurodytas adresas.
Kopijos pradedamos rengti tik sumokėjus už paslaugą (pareiškėjui pateikus mokėjimą įrodantį dokumentą ar iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus gavus pavirtintą banko išrašą).
Kopijos išduodamos Administracijos „Asmenų prašymų priėmimo“, taikant „vieno langelio“ principą, 107 kabinete, pasirašant pareiškėjui Atsakymų įteikimo asmeniškai į piliečių ir kitų asmenų prašymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos registravimo žurnale arba siunčiant paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas yra nurodęs pageidavimą dokumentų kopijas gauti paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
•Prašymas • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai kreipiamasi dėl privačios informacijos) • Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas), • Mokėjimą įrodantis dokumentas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 0.1 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 0.08 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas;
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913; Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913;
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014-11-28 sprendimas Nr. T1-354 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed1714607acb11e48d20daf2927aba7d
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014-11-28 sprendimas Nr. T1-354 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atlygintinų paslaugų kainų nustatymo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014-11-28 sprendimas Nr. T1-354 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1- 3104 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka (šiame dokumente pateikta išsami informacija apie kopijų išdavimą);
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6d606708a6a11e4a98a9f2247652cf4
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1- 3104  „Dėl dokumentų kopijų parengimo Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka (šiame dokumente pateikta išsami informacija apie kopijų išdavimą); Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1- 3104 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka (šiame dokumente pateikta išsami informacija apie kopijų išdavimą);
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Dokumentas, kopija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
kopiju-ir-israsu-teikimo-veiksmu-schema-2016-03.docx kopiju-ir-israsu-teikimo-veiksmu-schema-2016-03.docx
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. 3. Paslaugos gavėjui kopija išduodama atvykus į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Informaciją apie mokėtinas sumas ir mokėjimo būdą Bendrojo skyriaus specialistai pareiškėjui suteikia tiesiogiai telefonu, arba elektroniniu paštu, jeigu prašyme nurodytas adresas.
Kopijos pradedamos rengti tik sumokėjus už paslaugą (pareiškėjui pateikus mokėjimą įrodantį dokumentą ar iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus gavus pavirtintą banko išrašą).
Kopijos išduodamos Administracijos „Asmenų prašymų priėmimo“, taikant „vieno langelio“ principą, 107 kabinete, pasirašant pareiškėjui Atsakymų įteikimo asmeniškai į piliečių ir kitų asmenų prašymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos registravimo žurnale arba siunčiant paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas yra nurodęs pageidavimą dokumentų kopijas gauti paštu.
PAS4331
Prašymo formos
Atnaujinta
2016-12-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems