Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Medicinos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

Pareiškėjas – medicinos praktikos licencijos (toliau – licencija) turėtojas, kuris, laikydamasis medicinos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų, kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT), pateikdamas arba Pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo, jei licencija buvo išduota deklaracijos pagrindu ir kartu su deklaracija nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys licencijos išdavimo sąlygų atitiktį, arba Pranešimą apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką (toliau – pranešimas). Užpildytas ir pasirašytas sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos pranešimas teikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi (toliau – patvirtinamieji dokumentai). Pranešimą užpildyti, pasirašyti ir pateikti kartu su patvirtinamaisiais dokumentais gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – atstovas). Pareiškėjas ar jo atstovas pranešimą kartu su patvirtinamaisiais dokumentais VASPVT pateikia per atstumą.

Kartu su Pranešimu dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo teikiami šie dokumentai:

• galiojantis (-tys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-tys) dokumentas (-ai);

• leidimas (-ai), suteikiantis (-tys) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis;

• dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija;

• dokumentas, patvirtinantis įgytą (atitinkamai kokios licencijos prašoma) medicinos gydytojo, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija;

• medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtina, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.


Kartu su Pranešimu apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką teikiami šie dokumentai:

• medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo;

• dokumentai, patvirtinantys bent 3 metų teisėtą medicinos praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį. Dokumentu, patvirtinančiu teisėtą medicinos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo arba dirba licencijos turėtojas. Kai pateikiama informacija apie medicinos praktikai prilygintą taisyklių 44 punkte nurodytą darbą arba užimamų pareigų pavadinime nenurodyta profesinė kvalifikacija, pagal kurią verstis medicinos praktika yra išduota licencija, licencijos turėtojas privalo pateikti pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, kad pareigoms eiti būtina baigti medicinos studijas ir vykdomos funkcijos atitinka medicinos praktiką pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, patvirtinto įmonės (įstaigos) vadovo parašu, kopiją. Jei medicinos praktika licencijos turėtojas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie medicinos praktikos teisėtumą.

• dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (120 val. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir, jei daugiau kaip 3 metus per paskutinius 5 metus nesivertė medicinos praktika pagal licencijoje įrašytą profesinę kvalifikaciją, atitinkamos trukmės papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo – stažuotės – baigimo dokumentai).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Medicinos praktikos (licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Tuo atveju, kai licencija buvo išduota deklaracijos pagrindu ir kartu su deklaracija nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys licencijos išdavimo sąlygų atitiktį, kartu su Pranešimu dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo teikiami šie dokumentai:

• galiojantis (-tys) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-tys) dokumentas (-ai);

• leidimas (-ai), suteikiantis (-tys) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis;

• dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad baigtos medicinos studijos ir įgyta gydytojo profesinė kvalifikacija;

• dokumentas, patvirtinantis įgytą (atitinkamai kokios licencijos prašoma) medicinos gydytojo, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija;

• medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtina, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.
Kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per mėnesį kartu su Pranešimu apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką teikiami šie dokumentai:

• medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo;

• dokumentai, patvirtinantys bent 3 metų teisėtą medicinos praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį. Dokumentu, patvirtinančiu teisėtą medicinos praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo arba dirba licencijos turėtojas. Kai pateikiama informacija apie medicinos praktikai prilygintą taisyklių 44 punkte nurodytą darbą arba užimamų pareigų pavadinime nenurodyta profesinė kvalifikacija, pagal kurią verstis medicinos praktika yra išduota licencija, licencijos turėtojas privalo pateikti pareigybės aprašymo, kuriame nurodyta, kad pareigoms eiti būtina baigti medicinos studijas ir vykdomos funkcijos atitinka medicinos praktiką pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, patvirtinto įmonės (įstaigos) vadovo parašu, kopiją. Jei medicinos praktika licencijos turėtojas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių išduotą pažymą apie medicinos praktikos teisėtumą.

• dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (120 val. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir, jei daugiau kaip 3 metus per paskutinius 5 metus nesivertė medicinos praktika pagal licencijoje įrašytą profesinę kvalifikaciją, atitinkamos trukmės papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo – stažuotės – baigimo dokumentai).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Ustilaitė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Armonienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Miškinienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Daukšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Strakšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidas Semėnas
Pareigos: Vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vidas.semenas@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alfonsa Šeškienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alfonsa.seskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vaspvt.gov.lt/node/606
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungti prie sistemos per elektroninius valdžios vartus ir atlikti instrukcijoje nurodytus veiksmus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10E8E285740C
Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr.132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr.132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr.132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 690 ,,Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=TAIS_405059&documentId=TAR.9AED0E7CC94F
Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 690 ,,Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 690 ,,Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-396 ,,Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=234826&Condition2=
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-396 ,,Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-396 ,,Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Jei pateikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, jie turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens parašu teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija apie atliktą licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir priimtus sprendimus, susijusius su licencijos galiojimu, skelbiama viešai VASPVT interneto svetainėje skiltyje ,,Licencijos”.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS2669
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems