Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.
Paslauga skirta žemės savininkams dėl informacijos pateikimo apie jų žemėje esančius melioracijos statinius ir įrenginius
Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį arba Šventosios seniūniją, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį, oficialiu elektroninio pašto adresu administracija@palanga.lt ( jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Pradedant statybas / rekonstrukciją; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Melioracijos statinių techniniai dokumenttai, techninės sąlygos arba kartografinė medžiaga su paaiškinamuoju raštu
Pranešimas apie paslaugos nesuteikimą
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Dokumentai, patvirtinantys naudojimosi žeme faktą (kopijos).
2. Nusausintos žemės sklypo plano 1:10000 masteliu kopija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šventosios seniūnija
Pareigos: Šventosios seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37046045257
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: seniunija@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Už paslaugos teikimą atsakingas Savivaldybės administracijos darbuotojas priima iš melioruotos žemės savininko ar kito naudotojo taisyklėse nustatyta tvarka prašymą išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius ir parengia:
1. Drenažo plano ištraukos kopiją 1:2000 masteliu su pažymėtomis žemės sklypo ribomis.
2. Žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas.
3. Drenažo bei griovio plano 1:2000 masteliu su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų.
4. Drenažo rinktuvų profilių kopijas.
5. Paaiškinamąjį raštą pagal taisyklių reikalavimus.
Melioracijos statinių techniniai dokumentai ir kita informacija rengiama dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas pareiškėjui, kitas lieka savivaldybėje.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nustatytos formos prašymas pateikiamas per Elektroninės valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) gavėjui arba jo įgaliotam asmeniui prisijungus per elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir apie priimtą sprendimą informuoja paslaugos gavėją prašyme nurodytu būdu: šiam atvykus į savivaldybę, laišku arba elektroniniu būdu. Pastaba: jei dėl didelio ir įvairių formų dokumentų kopijų skaičiaus jų neįmanoma pateikti elektroniniu būdu, dokumenta įteikiami gavėjui arba išsiunčiami paštu.
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0429A864011/TAIS_371829
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ŽŪM ministro įsakymas „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232908/XKVYUhGYGP
Lietuvos Respublikos ŽŪM ministro įsakymas „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ Lietuvos Respublikos ŽŪM ministro įsakymas „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Naudojama labai sena archyvinė medžiaga.
Informaciją apie melioruotas žemes galima matyti internete pasinaudojus nuoroda https://gis.palanga.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f7f89545a0064b1b87c4a1f64317d1d8
Raktažodžiai

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS5206
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-03-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems