Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Rokiškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Rokiškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Rokiškio rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 94, Rokiškis
Adresas internete
Telefonas
+370 4 58 71233
Faksas
+370 4 58 71420
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) 10 straipsnyje nustatyta tvarka ir Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo". Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento". Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę skiria Savivaldybės administracijos direktorius.
Vaiko minimalios priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Pareiškėjas gali atsiųsti prašymą elektroniniu būdu, tačiau dokumentus (kopijas) privalo pristatyti atsakingam asmeniui. Paslaugos rezultatas (pvz. pažyma ar leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Kita; Kita
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Tarpintitucinėje komisijoje, sudarytoje Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, svarstomi prašymai dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, vadovaujanti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu skiriamos priežiūros priemonės, siūloma alternatyvi pagalba vaikui, šeimai.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas/ pateikiami dokumentai:
- vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- vaiko tėvų valdžios apribojimo (jei tėvų valdžia apribota), įrodančių dokumentų kopijos;
- pažyma apie mokymosi rezultatus;
- pažyma apie pamokų lankomumą;
- mokinio charakteristika;
- pažyma apie mokykloje taikytas pedagoginio poveikio priemones;
- pažyma apie taikytų minimalios priežiūros priemonių rezultatus (jeigu buvo taikyta);
- kita informacija, kuri apibūdina vaiko elgesį, sveikatos būklę, gyvenimo šeimoje (globos įstaigoje) aplinkybes.
LR CK 114 str. nustatyta, kad visos kopijos turi būti patvirtintos teismo, notaro ar dokumentą išdavusio asmens arba įstaigos (įstaigos vadovo).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Gagiškienė
Pareigos: Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8-458 51255
Mobilusis telefonas: 861382564
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: r.gagiskiene@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas gali atsiųsti prašymą elektroniniu būdu, tačiau dokumentus (kopijas) privalo pristatyti atsakingam asmeniui. Paslaugos rezultatas (pvz. pažyma ar leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) 10 straipsnyje nustatyta tvarka ir Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo". Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento". Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę skiria Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžio protokole pateiktą nagrinėjimo medžiagą ir siūlymus.

Vaiko minimalios priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pareiškėjas gali atsiųsti prašymą elektroniniu būdu, tačiau dokumentus (kopijas) privalo pristatyti atsakingam asmeniui. Paslaugos rezultatas (pvz. pažyma ar leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008-09-15 Nr. X-17224.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo".
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento".
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-15246.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-11152.
Nuoroda #
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento".
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-15246.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-11152." href="#" alt="Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008-09-15 Nr. X-17224.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo".
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento".
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-15246.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-11152.">Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008-09-15 Nr. X-17224.<br/>Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).<br/>Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento".
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-15246.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-11152." title="Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008-09-15 Nr. X-17224.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo".
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento".
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-15246.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-11152."> Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008-09-15 Nr. X-17224.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo".
Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento".
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-15246.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-11152.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pagalba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
darbo-reglamentas.doc darbo-reglamentas.doc
Pareiškėjas gali atsiųsti prašymą elektroniniu būdu, tačiau dokumentus (kopijas) privalo pristatyti atsakingam asmeniui. Paslaugos rezultatas (pvz. pažyma ar leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) 10 straipsnyje nustatyta tvarka ir Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-07 įsakymas Nr. AV-113 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. AV-35 "Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo" dalinio pakeitimo". Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymas Nr. AV-134 "Dėl vaiko gerovės komisijos darbo reglamento". Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę skiria Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžio protokole pateiktą nagrinėjimo medžiagą ir siūlymus.

Vaiko minimalios priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
PAS2958
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems