Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas
Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo (toliau – prašymas).

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Vaiko priežiūros priemonės skiriamos, keičiamos ar panaikinamos administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo kopija įteikiama ar išsiunčiama paštu pareiškėjui, vaiko atstovams pagal įstatymą, mokyklai, kurioje mokosi vaikas, vaiko teisių apsaugos skyriui ir įsakyme priežiūros priemonės vykdytoju paskirtam asmeniui.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skirta, pratęsta, pakeista ar panaikinta minimali ar vidutinė priežiūros priemonė vaikams
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Vaiko atstovai pagal įstatymą (tėvai ar globėjai (rūpintojai) – fiziniai asmenys) dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
2. vaiko asmens dokumento kopiją;
3. švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopiją, jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;
4. vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 027/a), kai prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę.
Juridiniai asmenys (įskaitant ir vaiko atstovą pagal įstatymą globos instituciją) pateikia šiuos dokumentus:
1. dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo:
1.1. prašymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
1.2. vaiko asmens dokumento kopiją;
1.3. vaiko charakteristiką;
1.4. pažymą apie mokyklos taikytas švietimo pagalbos priemones (protokolų išrašai, įsakymų, paaiškinimų, mokyklos bendruomenės narių pranešimų, skundų, lankymosi namuose aktų ir kitų dokumentų kopijas);
1.5. mokyklos pažymą apie vaiko ugdymosi rezultatus ir lankomumą;
1.6. švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopiją, jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;
2. dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo:
2.1. prašymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
2.2. vaiko asmens dokumento (paso, gimimo liudijimo) kopiją;
2.3. vaiko charakteristiką;
2.4. mokyklos pažymą apie vaiko ugdymosi rezultatus ir lankomumą;
2.5. minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo ataskaitą, jeigu priemonės buvo skirtos;
2.6. vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 027/a);
2.7. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
2.8. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo (rūpintojo) ir vaiko globos vietos nustatymo (jei vaikui yra nustatyta globa ar rūpyba).

Dėl priežiūros priemonių pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo teikiamas motyvuotas prašymas, jį papildantys dokumentai teikiami pareiškėjo nuožiūra.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jonas Novogreckis
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Telefonas: 842661209
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jonas.novogreckis@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Vaikui minimalios priežiūros priemonę skiria, pakeičia, pratęsia ar panaikina Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimą (kai kuriais atvejais priemones skiria vadovaudamasis teismo leidimu).

Vaikui vidutinės priežiūros priemonę skiria savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis teismo leidimu.

Paslauga yra galutinė. Dėl priežiūros priemonių pratęsimo ar pakeitimo rašomas naujas prašymas nepasibaigus paskirtos priežiūros priemonės vykdymo terminui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo formos:
1. Fiziniam asmeniui
2. Juridiniam asmeniui
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugą galima užsakyti Elektroninės valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-240
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491482
Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-240 Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-240
Pavadinimas Dokumentų, pateikiamų kartu su prašymu skirti vaiko minimalios ar vidutines priežiūros priemones, sąrašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-211
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/540f6552f31711e4b16bd89f28797001?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c41f82fe-0287-4c20-b26e-91468fd007f1
 Dokumentų, pateikiamų kartu su prašymu skirti vaiko minimalios ar vidutines priežiūros priemones, sąrašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-211  Dokumentų, pateikiamų kartu su prašymu skirti vaiko minimalios ar vidutines priežiūros priemones, sąrašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-211
Pastabos
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens yra seniūnijos informacija apie šeimą, kiti šio aprašymo skyriuje „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“ nenurodyti dokumentai, reikalingi sprendimui priimti
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
Vaikui minimalios priežiūros priemonę skiria, pakeičia, pratęsia ar panaikina Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimą (kai kuriais atvejais priemones skiria vadovaudamasis teismo leidimu).

Vaikui vidutinės priežiūros priemonę skiria savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis teismo leidimu.

Paslauga yra galutinė. Dėl priežiūros priemonių pratęsimo ar pakeitimo rašomas naujas prašymas nepasibaigus paskirtos priežiūros priemonės vykdymo terminui.
PAS2958
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-02-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems