Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

1.Atvejai:

A. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

B. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas 

C. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas  

D. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris:

1) padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;

2) padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;

3) padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;

4) Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų (gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės).

2. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:

1) kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;

2) kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių.. Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę skiria Savivaldybės administracijos direktorius.


Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo (toliau – prašymas).

Asmuo pateikti prašymą gali: tiesiogiai, paštu ir elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą, arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“;


Raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.


Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“;


Raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“;


Raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“;


Raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
Pateikiami dokumentai:
Vaiko atstovai pagal įstatymą (tėvai ar globėjai (rūpintojai) – fiziniai asmenys) dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
2. vaiko asmens dokumento kopiją;
3. švietimo pagalbos įstaigos dokumentų kopijas (pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo; pažyma dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo), jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;
4. vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) kopiją;
5. vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 027/a), kai prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę.

Juridiniai asmenys (įskaitant ir vaiko atstovą pagal įstatymą, globos instituciją) pateikia šiuos dokumentus:
1. Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo:
1.1. prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
1.2.savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo (rūpintojo) ir vaiko globos vietos nustatymo (jei vaikui yra nustatyta globa ar rūpyba).
1.3. vaiko asmens dokumento kopiją;
1.4. bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos pateiktą vaiko charakteristiką ir ją pagrindžiančius dokumentus (protokolų, išrašų, įsakymų, skundų, pranešimų, pažymų, lankymosi vaiko namuose aktų, vaiko pasiaiškinimų ir/ar pasižadėjimų kopijas), pažymą apie vaiko ugdymosi rezultatus ir lankomumą;
1.5. švietimo pagalbos įstaigos dokumentų kopijas (pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo; pažyma dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo), jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;
1.6. vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) kopiją;

2. Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo:
2.1. prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
2.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo (rūpintojo) ir vaiko globos vietos nustatymo (jei vaikui yra nustatyta globa ar rūpyba);
2.3. vaiko asmens dokumento (paso, gimimo liudijimo) kopiją;
2.4. bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos pateiktą vaiko charakteristiką ir ją pagrindžiančius dokumentus (protokolų, išrašų, įsakymų, skundų, pranešimų, pažymų, lankymosi vaiko namuose aktų, vaiko pasiaiškinimų ir/ar pasižadėjimų kopijas), pažymą apie vaiko ugdymosi rezultatus ir lankomumą;
2.5.švietimo pagalbos įstaigos dokumentų kopijas (pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo; pažyma dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo), jeigu vaikas buvo vertintas ar jam buvo suteikta pagalba;
2.6. vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę vykdančio asmens ataskaitą (jei yra).
2.7. vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) kopiją;
2.6. vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 027/a);
2.7. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Dargvainienė
Pareigos: Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044395329
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.dargvainiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;
3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo (sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos);
4. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui suteikiam paslauga ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.90D8CF4E3E9F
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Pavadinimas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-1873
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dabe3f209ec011e79127a823199cc174
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas,  patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-1873  Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-1873
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
MINIMALIOS AR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI SKYRIMAS
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema-m-ir-v-skyrimas-pratesimas-pakeitimas-pabaiga..doc.docx schema-m-ir-v-skyrimas-pratesimas-pakeitimas-pabaiga..doc.docx
Paslaugos žingsniai:
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;
3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo (sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos);
4. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą.
PAS2958
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-05-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems