Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus) mokyklose ir vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu:
- vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153 Eur);
- vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur), atsižvelgiant į seniūnijos socialinio darbuotojo surašytą buities tyrimo aktą ir rekomendaciją dėl nemokamų pietų skyrimo:
- kai vienas iš tėvų augina du ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų;
- kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų.
Mokiniai turi teisę į nemokamus pusryčius išskirtiniais atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra ne daugiau kaip 1 VRP dydžio, kai mokinys (mokiniai) mokosi pagal bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo) programą.
Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Prašymas-paraiška pateikiama Joniškio rajono savivaldybės seniūnijoje pagal gyvenamą vietą raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per įgaliotą asmenį.
Asmenį apie priimtą sprendimą informuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo apie paskirtą socialinę paramą priėmimo dienos.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriamas nemokamas maitinimas mokiniams
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (-ų) kopija (-os).
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų skaičius.
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažyma apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti.
6. Pažyma (pažymos) iš mokyklos, kad negauna
valstybės išlaikymo
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Klemienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.klemiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Lesutienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų vyriausioji specialistė
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.lesutiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmeniui atvykus į Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 7 punkte.
Pareiškėjas turi teisę kreiptis dėl nemokamo maitinimo nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos ir visus mokslo metus nuo teisės į nemokamą maitinimą atsiradusios dienos. Jeigu mokiniui nebuvo skiriamas nemokamas maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, dėl nemokamo maitinimo mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje galima kreiptis nuo gegužės 1 d.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-683 redakcija).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/TAIS_463902
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Pavadinimas Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0EE2B5D2192
Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770
Pavadinimas Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5b2d770fc6711e39cfacd978b6fd9bb
Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89 Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89
Pavadinimas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-88 (2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-61 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fc8b3a0f80611e5a52397090a2fa158
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-88 (2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-61 redakcija) Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-88 (2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-61 redakcija)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
mokiniai, nemokamas maitinimas
PAS3684
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-25
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems