Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimas ir mokėjimas
Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims šiais atvejais:
1. motinystės – nėštumo ir gimdymo atostogų metu, kai išduodamas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą;
2. tėvystės – tėvystės atostogų metu (iki 2017 06-30 - kol vaikui sueis vienas mėnuo; po 2017-07-01 – bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka šeši mėnesiai));
3. vaiko priežiūros – vaiko priežiūros atostogų metu, kol vaikui sueis vieneri ar dveji metai (asmens pasirinkimu), antraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama nepriklausomai nuo vaiko priežiūros atostogų suteikimo.

Asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, motinystės ir tėvystės išmokos mokamos įvertinant gaunamas pajamas, t. y. mokamas paskirtosios išmokos ir gaunamų draudžiamųjų pajamų skirtumas.
Vaiko priežiūros išmokos asmenims, derinantiems darbą ir vaiko priežiūrą, iki vaikui sukaks vieneri metai mokamos įvertinant gaunamas pajamas, t. y. jeigu asmuo turi draudžiamųjų pajamų (nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos) ir jų dydis mažesnis už paskirtą išmoką, jam mokamas šios išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Antraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama neatsižvelgiant į asmens gaunamas draudžiamąsias pajamas.
Ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti išmoką, išmokos mokamos neatsižvelgiant į pajamas.

Motinystės, tėvystės išmokos skiriamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos. Vaiko priežiūros išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.
Prašymus skirti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką galima pateikti:
1. elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), papildomus dokumentus, jeigu jų reikia, pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais;
2. galima užpildyti atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
3. paštu.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę apdraustųjų prašymus išmokoms skirti, nustato asmens teisę į išmoką, apskaičiuoja išmokos sumą, gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmoką bei perveda mokėtiną išmokos sumą į jos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta ir mokama motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros pašalpa
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas;
Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2017-04-12 nutarimu Nr. 283;
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780;
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2007-12-20 įsakymu Nr. V-665;
Kiti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims šiais atvejais:
1. motinystės – nėštumo ir gimdymo atostogų metu, kai išduodamas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą;
2. tėvystės – tėvystės atostogų metu (iki 2017 06-30 - kol vaikui sueis vienas mėnuo; po 2017-07-01 – bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka šeši mėnesiai));
3. vaiko priežiūros – vaiko priežiūros atostogų metu, kol vaikui sueis vieneri ar dveji metai (asmens pasirinkimu), antraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama nepriklausomai nuo vaiko priežiūros atostogų suteikimo.

Asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, motinystės ir tėvystės išmokos mokamos įvertinant gaunamas pajamas, t. y. mokamas paskirtosios išmokos ir gaunamų draudžiamųjų pajamų skirtumas.
Vaiko priežiūros išmokos asmenims, derinantiems darbą ir vaiko priežiūrą, iki vaikui sukaks vieneri metai mokamos įvertinant gaunamas pajamas, t. y. jeigu asmuo turi draudžiamųjų pajamų (nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos) ir jų dydis mažesnis už paskirtą išmoką, jam mokamas šios išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Antraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama neatsižvelgiant į asmens gaunamas draudžiamąsias pajamas.
Ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti išmoką, išmokos mokamos neatsižvelgiant į pajamas.

Motinystės, tėvystės išmokos skiriamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos. Vaiko priežiūros išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.
Prašymus skirti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką galima pateikti:
1. elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), papildomus dokumentus, jeigu jų reikia, pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais;
2. galima užpildyti atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
3. paštu.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę apdraustųjų prašymus išmokoms skirti, nustato asmens teisę į išmoką, apskaičiuoja išmokos sumą, gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmoką bei perveda mokėtiną išmokos sumą į jos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
Motinystės išmoka skiriama, kai yra patekti:
1. Prašymas skirti motinystės išmoką;
2. draudėjo Pranešimas išmokai skirti (Forma NP - SD) - draudėjas jį teikia per EDAS;
3. prašymas dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (toliau - NPD) taikymo (gali būti pildomas EGAS sistemoje arba atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių (prašymo formą galima parsisiųsti iš Fondo valdybos interneto svetainės)).

Atskirais atvejais, kai reikia įrodyti papildomas sąlygas išmokai skirti ir/ar mokėti, turi būti pateikta:
1. jeigu asmuo pageidauja, kad mokant išmoką būtų taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD), pateikiamas prašymas dėl NPD taikymo su lengvatas įrodančiais dokumentais (jeigu šių duomenų nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau - Registras) ir Gyventojų registre);
2. pažyma apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos (darbovietės) arba Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus apdraustiesiems, kurie iki nėštumo ir gimdymo pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių, jeigu šie duomenys negauti iš atitinkamų registrų automatiniu būdu;
3. draudėjo pažyma apie darbo laikotarpį – apdraustiesiems, kurie pagal Registro duomenis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau atsižvelgiant į priėmimo į darbą datą gali turėti reikiamą stažą;
4. dokumentus, įrodančius atleidimą iš darbo (tarnybos) (įsakymo (potvarkio) dėl atleidimo iš darbo (tarnybos), darbo sutarties, potvarkio kopija, nuorašas ar išrašas ir pan.), jeigu šių duomenų nėra Registre, kai kreipiasi asmuo, kuriam nėštumo metu ar nėštumo ir gimdymo atostogų arba vaiko priežiūros atostogų metu pasibaigė darbo sutartis arba kuris buvo atleistas iš tarnybos ir dėl to nesuteiktos vaiko priežiūros atostogos;
5. E 104 formos pažyma arba atitinkama struktūrizuoto elektroninio dokumento popierinė forma, arba duomenys apie socialinio draudimo laikotarpius kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje ar Šveicarijoje – kai apdraustasis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau dirbo kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje;
6. pažyma apie išmokos gavimo laikotarpiu gautas pajamas (nurodant, kurios pajamos gautos už darbą, atliktą iki atostogų, kurios už darbą, atliktą šių atostogų metu), kai apdraustasis kreipiasi dėl išmokos skirtumo mokėjimo (nurodant kiekvieną mėnesį atskirai);
7. kai apdraustasis motinystės išmokos gavimo laikotarpiu gauna pajamų pagal autorinę sutartį už darbą, atliktą iki pirmosios atostogų dienos, Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia atlikto darbo priėmimo – perdavimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo momentą pagrindžiantį dokumentą;
8. individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariai, gavę pajamų išmokos mokėjimo laikotarpiu, pateikia apskaitos dokumentus ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.

Tėvystės išmoka skiriama, kai yra pateikti:
1. Prašymas skirti tėvystės išmoką:
2. įsakymo (potvarkio) dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašas, jeigu duomenų apie tėvystės atostogas nėra Registre, į kurį duomenys įrašomi darbdaviui pateikus Pranešimą apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti (Forma 9-SD) (išskyrus tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ar savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos);
3. vaiko gimimo liudijimas (reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šių duomenų nebus Gyventojų registre).
Atskirais atvejais, kai reikia įrodyti papildomas sąlygas išmokai skirti ir/ar mokėti, turi būti pateikta:
1. vaiko gimimo pažymėjimas (jeigu nepateikiamas vaiko gimimo liudijimas) ir santuokos liudijimas – kai apdraustasis kreipiasi dėl tėvystės išmokos, kol neišduotas vaiko gimimo liudijimas (reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nėra Gyventojų registre);
2. pažyma apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos (darbovietės) arba Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus – apdraustiesiems, kurie iki tėvystės atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai ir pertrauka nuo jų socialinio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių, jeigu šie duomenys negauti iš atitinkamų registrų automatiniu būdu;
3. draudėjo pažyma apie darbo laikotarpį – apdraustiesiems, kurie pagal Registro duomenis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau atsižvelgiant į priėmimo į darbą datą gali turėti reikiamą stažą;
4. E 104 formos pažyma arba atitinkama struktūrizuoto elektroninio dokumento popierinė forma, arba duomenys apie socialinio draudimo laikotarpius kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje – kai apdraustasis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau dirbo kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje;
5. prašymo dėl NPD taikymo kopija – kai išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 310 Eur (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš tėvystės atostogų suteikimo mėnesio darbo užmokestį);
6. pažyma apie išmokos gavimo laikotarpiu gautas pajamas (nurodant, kurios pajamos gautos už darbą, atliktą iki atostogų, kurios už darbą, atliktą šių atostogų metu), kai apdraustasis kreipiasi dėl išmokos skirtumo mokėjimo (nurodant kiekvieną mėnesį atskirai);
7. kai apdraustasis tėvystės išmokos gavimo laikotarpiu gauna pajamų pagal autorinę sutartį už darbą, atliktą iki pirmosios atostogų dienos, Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia atlikto darbo priėmimo – perdavimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo momentą pagrindžiantį dokumentą;
8. individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariai, gavę pajamų išmokos mokėjimo laikotarpiu, pateikia apskaitos dokumentus ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.

Vaiko priežiūros išmoka skiriama, kai yra pateikti:
1. įsakymo (potvarkio) dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašas, jeigu duomenų apie vaiko priežiūros atostogas nėra Registre, į kurį duomenys įrašomi darbdaviui pateikus Pranešimą apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti (Forma 9-SD) (išskyrus tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ar savarankiškai dirbančius asmenims, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos);
2. vaiko gimimo liudijimas (reikės pateikti tik tuo atveju, jeigu šiame dokumente nurodytų duomenų nebus Gyventojų registre);
3. prašymas dėl NPD taikymo (gali būti pildomas EGAS sistemoje arba atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių). Prašymo formą galima parsisiųsti iš Fondo valdybos interneto svetainės.

Atskirais atvejais, kai reikia įrodyti papildomas sąlygas išmokai skirti ir/ar mokėti, turi būti pateikta:
1. jeigu apdraustasis pageidauja, kad mokant išmoką būtų taikomas PNPD, NPD - pateikiamas prašymas dėl NPD taikymo su lengvatas įrodančiais dokumentais (jeigu šių duomenų nėra Registre ir Gyventojų registre);
2. pažyma apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos (darbovietės) arba Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus – apdraustiesiems, kurie iki laikinojo nedarbingumo pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių, jeigu šie duomenys negauti iš atitinkamų registrų automatiniu būdu;
3. draudėjo pažyma apie darbo laikotarpį – apdraustiesiems, kurie pagal Registro duomenis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau atsižvelgiant į priėmimo į darbą datą gali turėti reikiamą stažą;
4. E 104 formos pažyma arba atitinkama struktūrizuoto elektroninio dokumento popierinė forma), arba duomenys apie socialinio draudimo laikotarpius kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje – kai apdraustasis neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, tačiau dirbo kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje;
5. pažyma apie praėjusio mėnesio darbo užmokestį ar kitas iš draudėjo gautas draudžiamąsias pajamas, kai apdraustasis išmokos gavimo laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų, kurios yra mažesnės už vaiko priežiūros išmoką, ir jam mokamas apskaičiuotos išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas (nurodant, kurios pajamos gautos už darbą, atliktą iki atostogų, kurios už darbą, atliktą šių atostogų metu);
6. kai apdraustasis vaiko priežiūros išmokos gavimo laikotarpiu gauna pajamų pagal autorinę sutartį už darbą, atliktą iki pirmosios atitinkamų atostogų dienos, Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia atlikto darbo priėmimo – perdavimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo momentą pagrindžiantį dokumentą;
7. individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariai, gavę pajamų išmokos mokėjimo laikotarpiu, pateikia apskaitos dokumentus ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu
Nuoroda http://www.sodra.lt/)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje (adresu
Pavadinimas pateikiama bendra informacija apie išmokų skyrimą ir mokėjimą, prašymų formos, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbo laikas, adresai, darbuotojų el. pašto adresai, telefono, fakso numeriai
Nuoroda http://www.sodra.lt
pateikiama bendra informacija apie išmokų skyrimą ir mokėjimą, prašymų formos, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbo laikas, adresai, darbuotojų el. pašto adresai, telefono, fakso numeriai  pateikiama bendra informacija apie išmokų skyrimą ir mokėjimą, prašymų formos, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbo laikas, adresai, darbuotojų el. pašto adresai, telefono, fakso numeriai
Pavadinimas Prašymai gali būti pateikti per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (adresu https://gyventojai.sodra.lt/), Draudėjo Pranešimas dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD) - per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (adresu
Nuoroda http://draudejai.sodra.lt/).
Prašymai gali būti pateikti per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (adresu https://gyventojai.sodra.lt/), Draudėjo Pranešimas dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD) - per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (adresu Prašymai gali būti pateikti per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (adresu https://gyventojai.sodra.lt/), Draudėjo Pranešimas dėl pašalpos skyrimo (forma NP–SD) - per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (adresu
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus išmokai skirti ir mokėti, priima pašalpų specialistai, dirbantys Fondo valdybos teritorinių skyrių priimamuosiuose.
Išmokos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo, arba direktoriaus įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.
Raktažodžiai
Išmokų skyrimas
PAS1625
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems