Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Nukentėjusių asmenų valstybinių pensijos skyrimas ir mokėjimas 
aslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 11-14 str. įvardyti asmenys, jei jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurie:
• Negauna iš kitos valstybės panašaus pobūdžio pensijos (išmokos );
• Sukakę senatvės pensijos amžių;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau - NDNT) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens vaikai ir įvaikiai iki 18 metų;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie: pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų jie visą laiką yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai) arba yra nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai - iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai);
• Mirusio nukentėjusiojo asmens sutuoktinis, sukakęs nustatytą senatvės pensijų amžių ar pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po sutuoktinio mirties;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens sutuoktinis, sukakęs nustatytą senatvės pensijų amžių ar pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokinius – iki mokymosi pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens sutuoktinis, auginantis mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokinius – iki mokymosi pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugantis namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo, jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų. Jei nėra sutuoktinio, teisę gauti valstybinę našlių pensiją turi Civilinio kodekso nustatyta tvarka pripažintas globėju (rūpintoju) asmuo, atitinkantis minėtas sąlygas.

Rekomenduojama prašymo forma yra pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, ją galima gauti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
Prašymas gali būti pateiktas:
• Tiesiogiai atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių;
• Atsiųstas paštu;
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Paskirta pensija gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje, pristatoma pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą ar išmokama mokėjimo įstaigoje teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Nukentėjusiems asmenims paskirtos ir mokamos valstybinė pensijos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo skirti nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją turi būti pridėti:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• Dokumentai, patvirtinantys nukentėjusiojo asmens statusą, priklausomai nuo asmens, kuris kreipiasi dėl pensijos skyrimo, kategorijos (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimas, Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Generalinės prokuratūros, Vidaus reikalų ministerijos) išduotas reabilitavimo pažymėjimas, pažymėjimas apie išvežimą priverstiniams darbams ir kt., Savivaldybės išduotas Nepriklausomybės gynėjo pažymėjimas, Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos pažyma apie tarnybą Antrojo pasaulinio karo metais veikiančioje armijoje ar pažyma, kad asmuo tapo invalidu ar mirė būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje metu, Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius nustatyti išvada, patvirtinanti, kad asmuo mirė dėl priežasčių, susijusių su Černobylio AE padarinių likvidavimu ir kt.
• Pažyma, kad asmuo negauna panašaus pobūdžio pensijos (išskyrus socialinio draudimo pensiją) ar kitokios nuolatinės kompensacinės išmokos iš kitos valstybės (jei reikia);
• Sąskaitos kredito (mokėjimo) įstaigoje rekvizitai (jei reikia).
Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitų dokumentų (jei tokių dokumentų reikia ir tokios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre) - pvz., mirties liudijimo, santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo, vaikų gimimo liudijimų, dokumento apie Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimą ir kt.
Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 11-14 str. įvardyti asmenys, jei jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurie:
• Negauna iš kitos valstybės panašaus pobūdžio pensijos (išmokos );
• Sukakę senatvės pensijos amžių;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau - NDNT) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens vaikai ir įvaikiai iki 18 metų;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie: pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų jie visą laiką yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai) arba yra nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai - iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai);
• Mirusio nukentėjusiojo asmens sutuoktinis, sukakęs nustatytą senatvės pensijų amžių ar pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po sutuoktinio mirties;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens sutuoktinis, sukakęs nustatytą senatvės pensijų amžių ar pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokinius – iki mokymosi pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų;
• Mirusio nukentėjusiojo asmens sutuoktinis, auginantis mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokinius – iki mokymosi pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugantis namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo, jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų. Jei nėra sutuoktinio, teisę gauti valstybinę našlių pensiją turi Civilinio kodekso nustatyta tvarka pripažintas globėju (rūpintoju) asmuo, atitinkantis minėtas sąlygas.

Rekomenduojama prašymo forma yra pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, ją galima gauti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
Prašymas gali būti pateiktas:
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Paskirta pensija gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje, pristatoma pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą ar išmokama mokėjimo įstaigoje teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.101-2018);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2010, Nr. 2-103; 2012, Nr. 122-6172; 2013, Nr. 34-1679);
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas (Žin., 1997, Nr. 66-1609; 2007, Nr. 81-3310);
Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymas (Žin., 1990, Nr. 14-386; 2008, Nr. 137-5368);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295); <br/>Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.101-2018);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555); <br/>Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820);<br/>Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);<br/>Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2010, Nr. 2-103; 2012, Nr. 122-6172; 2013, Nr. 34-1679);<br/>Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas (Žin., 1997, Nr. 66-1609; 2007, Nr. 81-3310);<br/>Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymas (Žin., 1990, Nr. 14-386; 2008, Nr. 137-5368);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);<br/>Kt. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.101-2018);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2010, Nr. 2-103; 2012, Nr. 122-6172; 2013, Nr. 34-1679);
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas (Žin., 1997, Nr. 66-1609; 2007, Nr. 81-3310);
Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymas (Žin., 1990, Nr. 14-386; 2008, Nr. 137-5368);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus nukentėjusiųjų asmenų valstybinei pensijai skirti ir mokėti, priima Fondo valdybos teritorinių skyrių pensijų specialistai, dirbantys priimamuosiuose.
Pensijos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo, arba kito įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.
Raktažodžiai
Pensijų skyrimas
PAS1611
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems