Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 222, LT-07157.
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 36246
Faksas
+370 5 23 36225
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, II ir III asmenys aptarnaujami iki 18.00 val.
Paslaugos aprašas
Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento patvirtinimas

Patvirtinamas nuotolinių lošimų reglamentas, pagal kurį bus organizuojami nuotoliniai lošimai. Prašymas patvirtinti nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą gali būti pateikiamas: atvykus į Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba), elektroniniu paštu adresu info@lpt.lt, elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, elektroninėmis priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus portale www.epaslaugos.lt. Prašymai pateikiami valstybine kalba arba turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl nuotolinių lošimų organizavimo reglamento patvirtinimo nuorašas su patvirtintu reglamentu asmeniui įteikiamas atvykus į Priežiūros tarnybą, išsiunčiamas paštu bendrovės buveinės adresu arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus portale www.epaslaugos.lt (jei buvo užsakyta elektroninė paslauga).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento patvirtinimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Bendrovė, pageidaujanti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą, pateikia:
1. Prašymą;
2. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir redaguojama elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. Užsakant elektroninę paslaugą nuotolinių lošimų organizavimo reglamento projektas pateikiamas tik redaguojama elektronine forma.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5779
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Licencijų ir leidimų skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052336246
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@lpt.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateiktas prašymas ir dokumentai užregistruojami dokumentų valdymo sistemoje. Paskiriamas atsakingas specialistas prašymo nagrinėjimui. Išvados ir įsakymo patvirtinti reglamentą, rengimas. Įsakymo pasirašymas. Nuorašo ir patvirtinto reglamento įteikimas ūkio subjektui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas, kuriame turi būti nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas (interneto svetainės, kurioje organizuojami nuotoliniai lošimai, adresas), numatomų organizuoti lošimų rūšis (-ys), licencijos (-ų) organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (-iai), interneto adresai, telefono numeriai ar kita kontaktinė informacija, tiesiogiai susijusi su teikiamomis nuotolinio lošimo paslaugomis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data, išvardijami pridedami dokumentai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 693 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas prašymą gali pateikti prisijungęs tiek FA, tiek JA bei pasirinkęs teikti prašymą.
2. Pareiškėjas inicijuoja prašymo pildymą. Pildymo formos laukai yra pateikiami priklausomai nuo pasirinktos paslaugos bei kas teikia prašymą. Dalis prašymo pildymo laukų yra užpildomi automatiškai. Automatiškai užpildytos informacijos pareiškėjas negali keisti. Laukus neužpildytus automatiškai pareiškėjas užpildo rankiniu būdu.
3. Iš prašyme užpildytos informacijos (užpildytos tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu) yra suformuojamas prašymo dokumentas.
4. Priežiūros institucijos specialistas gali peržiūrėti pareiškėjo pateiktą prašymą. Su prašymu institucijos specialistui yra pateikiama su prašymu susijusi informacija pvz.: iš JAR gauta Juridinio asmens teisinė forma.
5. Priežiūros institucijos specialistas peržiūrėjęs pateikto prašymo bei su prašymu susijusią informaciją priima prašymo teikimo sprendimą: informuoti apie teigiamą sprendimą; informuoti apie neigiamą sprendimą; informuoti apie reikalingą patikslinimą.
6. Priežiūros institucijos specialistui pasirinkus informuoti pareiškėją apie reikalingą patikslinimą pažymi kurie duomenys turi būti tikslinami. Institucijos specialistas negali koreguoti pareiškėjo prašyme įvestos informacijos. Prašymas turi būti patikslintas per nustatytą prašymo tikslinimo terminą.
7. Pareiškėjui yra atsiunčiama prašymo tikslinimo užduotis, jei institucijos specialistas priėmė sprendimą, kad prašymas turi būti tikslinamas. Pareiškėjas gali tikslinti tik tuos prašymo duomenis kurie yra prašomi patikslinti.
8. Institucijos specialistui pasirinkus informuoti pareiškėją apie teigiamą arba neigiamą sprendimą nurodo teigiamo arba neigiamo sprendimo informaciją.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 693 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5509883EBB4/FVtQVAYKkH
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325<br/> Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325

Pavadinimas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio d. įsakymas Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10245ba06e5211e5906bc3a96c765ff4
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio d. įsakymas Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio d. įsakymas Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nuotoliniai lošimai, reglamentas, online
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
nuotoliniu-reglamento-patvirtinimas.pdf nuotoliniu-reglamento-patvirtinimas.pdf
Pateiktas prašymas ir dokumentai užregistruojami dokumentų valdymo sistemoje. Paskiriamas atsakingas specialistas prašymo nagrinėjimui. Išvados ir įsakymo patvirtinti reglamentą, rengimas. Įsakymo pasirašymas. Nuorašo ir patvirtinto reglamento įteikimas ūkio subjektui.
PAS31303
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-09-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems