Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+37052718921
Darbo laikas
I, III 8:00 – 17:00, II, IV 8:00 – 18.00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Nusikalstamų veikų žinybinio registro (toliau – registras) duomenų išrašai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai registro duomenys (statistinė informacija), teikiami pagal pareiškėjo (fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) prašymą, kuris gali būti teikiamas tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis. Parengtus registro duomenis asmuo ar jo atstovas gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente prie VRM, gauti elektroninėmis priemonėmis arba asmens pageidavimu – paštu, prašyme nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikti Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų išrašai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai registro duomenys.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fizinis asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, pateikia nustatytos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Juridinis asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, paštu ar per pasiuntinį, pateikia nustatytos formos rašytinį prašymą. Jeigu dėl registro duomenų išrašo kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu papildomai pateikiami atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, papildomai pridedamos atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtintos notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Dėl registro apibendrintų, susistemintų, suvestinių statistinių duomenų (statistinės informacijos) fizinis ar juridinis asmuo, užpildęs nustatytos formos prašymą, jį gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Informatikos ir ryšių departamentą, paštu ar elektroniniu būdu, arba užpildyti ir pateikti elektroninę prašymo formą internete adresu https://stat.ird.lt/nvzr-portal-frontend/faces/homePage.tiles.
Fizinis asmuo prašyme nurodo: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokius duomenis pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą duomenų gavimo būdą ir pasirašo prašymą (tik popieriniam variantui);
juridinis asmuo prašyme nurodo: pavadinimą, kodą, buveinės adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokius duomenis pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą duomenų gavimo būdą. Ne per interneto svetainę teikiamas juridinio asmens prašymas turi būti pasirašytas vadovo arba jo įgalioto asmens ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Juridinis asmuo taip pat gali pateikti rašytinį prašymą įstaigos blanke.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmonės kodas: 188774822
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT317300010099475423
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gelena Nedoltovskaja
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718959
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 18921
El. paštas: gelena.nedoltovskaja@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Liusia Kundrotienė
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052718262
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 27 18921
El. paštas: liusia.kundrotiene@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Bikmanaitė
Pareigos: Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718393
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052718921
El. paštas: danguole.bikmanaite@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas (prašymo forma pridedama).
Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kreipiantis elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą dėl apibendrintų, susistemintų, suvestinių statistinių registro duomenų, suteikiama galimybė užpildyti elektroninę prašymo formą: https://stat.ird.lt/nvzr-portal-frontend/faces/homePage.tiles.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Pareiškėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą internete https://stat.ird.lt/nvzr-portal-frontend/faces/homePage.tiles.; fizinis asmuo prašyme nurodo: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokius duomenis pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą duomenų gavimo būdą;
juridinis asmuo prašyme nurodo: pavadinimą, kodą, buveinės adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokius duomenis pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą duomenų gavimo būdą; 2. Gautas prašymas nagrinėjamas, parengiami prašomi registro išrašai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai registro duomenys arba paprašoma patikslinti prašymą; 3. Pareiškėjas informuojamas apie parengtą atsakymą. Atsakymas išsiunčiamas pareiškėjo nurodytu duomenų gavimo būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/QCWEPdOOkX
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Pavadinimas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398090
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439
Pavadinimas Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3b8d9e04ca711e5b0f2b883009b2d06
Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai ir metinio abonentinio mokesčio dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-117 „Dėl Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7EBDEF63D81/hnNjpDHLAY
Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai ir metinio abonentinio mokesčio dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-117 „Dėl Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio patvirtinimo“ Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai ir metinio abonentinio mokesčio dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-117 „Dėl Atlyginimo už Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų teikimą dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio patvirtinimo“
Pavadinimas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Elektroniniu paštu gauti pareiškėjo prašymai dėl registro duomenų išrašo, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo ir prašymą, pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį. Pareiškėjas ar jo atstovas, parengtus registro duomenų išrašus atsiimdamas tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Raktažodžiai
Registro duomenys, išrašai, apibendrinti, susisteminti, suvestiniai statistiniai duomenys (statistinė informacija)
PAS20360
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-10-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems