Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Civilinės aviacijos administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Civilinės aviacijos administracija
Pavadinimas
Civilinės aviacijos administracija
Adresas
Vilnius Rodūnios kelias 2, LT-02188
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 27 39038
Faksas
+370 5 27 39248
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:15, V 7:30 – 15:00
Paslaugos aprašas
Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas (aerodromų aspektu)

Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimas – dokumentas, pažymintis, ar įrenginys atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiantis teisę jį naudoti oro eismo paslaugoms teikti.

Asmens paraiška su atitinkamais dokumentais gali būti pateiktas atvykus į Civilinės aviacijos administraciją (toliau - CAA), atsiuntus paštu arba per pasiuntinį. Atsakymas įteikiamas atvykus į CAA arba išsiunčiama paštu. Pažymėjimas išduodamas iki nustatytos techninio įrenginio naudojimo trukmės pabaigos. Pasibaigus naudojimo trukmei pažymėjimo galiojimas gali būti pratęstas. Įrenginio naudotojas pateikia paraišką su atitinkamais dokumentais ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki pažymėjimo galiojimo pabaigos. Jeigu nustatoma, kad įrenginys neatitinka nustatytų reikalavimų, CAA gali priimti sprendimą sustabdyti pažymėjimo galiojimą. Pašalinus nustatytus trūkumus per nustatytą laiką, pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas. Pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai: - įrenginys nurašomas; - įrenginys perkeliamas į kitą vietą; - įrenginys parduodamas; - įrenginio naudotojas nustatytu laiku nepašalino trūkumų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimas

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pažymėjimui gauti įrenginio naudotojas turi pateikti:
1. paraiška (taisyklių 2 priedas);
2. dokumentai signalinių žiburių įrenginiams:
2.1. skrydžio bandymų aktas;
2.2. įrenginių išdėstymo aerodrome schema;
2.3. elektros tiekimo schema;
2.4. įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktas;
2.5. EB patikrinimo deklaracija ir techninė byla.
Vietoj įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti akto gali būti pateikiamas parametrų patikrinimo protokolas ir techninės būklės įvertinimo aktas, kai pažymėjimas išduodamas įrenginiams su pasibaigusia įrenginio gamintojo arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta naudojimo trukme.
EB patikrinimo deklaracijos turinys turi atitikti taisyklių 4 priede nustatyto pavyzdžio reikalavimus.

Įrenginio naudotojas, norintis pratęsti pažymėjimo galiojimą, privalo ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki pažymėjimo galiojimo pabaigos pateikti:
1. paraiška (taisyklių 2 priedas);
2. parametrų patikrinimo protokolą ir techninės būklės įvertinimo aktą;
3. skrydžio bandymų aktą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Paulauskas
Pareigos: Aerodromų skyriaus vedėjas
Telefonas: +370 5 2739249
Mobilusis telefonas: +370686 78 440
Faksas: +370 5 27 39248
El. paštas: saulius.paulauskas@caa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo ir dokumentų priėmimas, registravimas.
Pateiktų dokumentų pirminis tikrinimas ir vertinimas. Jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai, prašymo teikėjas informuojamas nurodant trūkstamus dokumentus ar būtiną duomenų tikslinimą.
Detalus pateiktų dokumentų vertinimas: signalinio žiburio įrenginio atitikimui teisės aktų reikalavimams nustatyti; įrenginio parametrų patikrinimas ir jų sulyginimas su pateiktais dokumentais.
Teigiamai įvertinus pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, tvarkomi dokumentai.
Informuojamas prašymo teikėjas apie pagamintą pažymėjimą ir jo atsiėmimo tvarką.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška dėl įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimo (taisyklių 2 priedas)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2000-10-17 LR aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066, 16 str.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D2F66B96EBC/UvrbIFowJp
2000-10-17 LR aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066, 16 str.  2000-10-17 LR aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066, 16 str.
Pavadinimas 2001-08-24 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr.50 ,,Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo,, (toliau - taisyklės)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07CD61C37399/GoAPnbACvd
2001-08-24 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr.50 ,,Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo,, (toliau - taisyklės) 2001-08-24 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr.50 ,,Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo,, (toliau - taisyklės)
Pavadinimas 2000-02-23 LR susisiekimo ministro ir aplinkos ministro įsakymas Nr.42/69 ,,Dėl LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo,,
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F27455698E9A/twlarPSXls
2000-02-23 LR susisiekimo ministro ir aplinkos ministro įsakymas Nr.42/69 ,,Dėl LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo,,  2000-02-23 LR susisiekimo ministro ir aplinkos ministro įsakymas Nr.42/69 ,,Dėl LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo,,
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2014,kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0139&qid=1397043204392&from=LT
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2014,kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2014,kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros
Pavadinimas 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0552&from=en
2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos    2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Aviacija, aerodromas, oro eismo paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo ir dokumentų priėmimas, registravimas.
Pateiktų dokumentų pirminis tikrinimas ir vertinimas. Jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai, prašymo teikėjas informuojamas nurodant trūkstamus dokumentus ar būtiną duomenų tikslinimą.
Detalus pateiktų dokumentų vertinimas: signalinio žiburio įrenginio atitikimui teisės aktų reikalavimams nustatyti; įrenginio parametrų patikrinimas ir jų sulyginimas su pateiktais dokumentais.
Teigiamai įvertinus pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, tvarkomi dokumentai.
Informuojamas prašymo teikėjas apie pagamintą pažymėjimą ir jo atsiėmimo tvarką.
PAS734
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-09
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems