Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052615177
Fakso nr.
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pacientų skundų nagrinėjimas

Administracinės paslaugos Pacientų skundų nagrinėjimo aprašyme pateikta informacija asmeniui, teikiančiam skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba), apie skundo priėmimo tvarką, skundo įforminimo reikalavimus, jo nagrinėjimą, skundo nagrinėjimo įforminimą bei apskundimo tvarką. Pacientas turi: • Teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas; • Teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą; • Teisę į informaciją; • Teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose; • Teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą; • Teisę į kitas įstatymų nustatytas teises. Pacientas ar jo atstovas, manydamas, kad buvo pažeistos paciento teisės, prieš tai kreipęsis į sveikatos priežiūros paslaugas teikusią gydymo įstaigą ir gavęs jį netenkinančias išvadas, gali kreiptis su skundu į Akreditavimo tarnybą. Skundas turi būti parašytas raštu, pateikiant jį atvykus į Akreditavimo tarnybą (Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius), atsiunčiant paštu, per kurjerį, faksu (8 5) 212 7310 ar elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt, pasirašius elektroniniu parašu. Skundą priima ir registruoja Akreditavimo tarnybos Kanceliarijos darbuotojas Akreditavimo tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Paciento ar jo atstovo Akreditavimo tarnybai pateiktame skunde turi būti nurodyta: • Adresatas; • Paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, jei asmuo pateikia skundą paštu, faksu ar per kurjerį; • Skundą pateikusio asmens duomenys, jei asmuo nėra pacientas, kuriam teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ir pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (pavedimas, teismo nutartis ir pan.) ar jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka; • Skundo dalykas (esmė) - pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės; • Ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikiant šios įstaigos atsakymo į skundą kopiją, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį - pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija; • Skundo surašymo data ir asmens parašas (ar elektroninis parašas); • Prie skundo pridedamų dokumentų sąrašas (priedai); • Skundas turi būti įskaitomas ir pateiktas valstybine kalba.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
  1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimo ataskaita
  2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimo atlikimo
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) arba jo kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, jei pacientas pateikia skundą paštu, faksu ar per kurjerį.
Jei skundą pateikęs asmuo nėra pacientas, o jo atstovas, tai jis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, taip pat atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pavedimą, teismo nutartį ir pan.) ar jo kopiją, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ir kt.).
Pasirašant skundą elektroniniu parašu neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos papildomai tvirtinti. Informacija, kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu, skelbiama interneto svetainėje adresu: www.gosign.lt.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Mikalauskienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: nijole.mikalauskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Juozas Sutkus
Pareigos: Vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: juozas.sutkus@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Kukutytė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurate.kukutyte@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulė Umbrasienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saule.umbrasiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos skundą, nesusijusį su žalos atlyginimu, Akreditavimo tarnybai gali teikti pacientas ar jo atstovas. Akreditavimo tarnybai pateiktame skunde turi būti nurodyta: • Adresatas; • Paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, jei asmuo pateikia skundą paštu, faksu ar per kurjerį; • Skundą pateikusio asmens duomenys, jei asmuo nėra pacientas, kuriam teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ir pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (pavedimas, teismo nutartis ir pan.) ar jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka; • Skundo dalykas (esmė) - pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės; • Ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikiant šios įstaigos atsakymo į skundą kopiją, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį - pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija; • Skundo surašymo data ir asmens parašas (ar elektroninis parašas); • Prie skundo pridedamų dokumentų sąrašas (priedai); • Skundas turi būti įskaitomas ir pateiktas valstybine lietuvių kalba.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2B2957B9182/VOtfjjosiF
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6/KuGKnANQwL
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6BA77641D08B
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo"
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.405925/HrNHpyMznR?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=98aae666-002a-45d1-bbf1-9864c1a6e9f3
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo"
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. T1-957 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"
Nuoroda https://www.vaspvt.gov.lt/files/Veikla/Darbo_reglamentas_2019-03-19.pdf
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. T1-957 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. T1-957 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Skundo nagrinėjimui reikalingų dokumentų kopijas ir (ar), jei reikia, įstaigos darbuotojų paaiškinimus (4 priedas) asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Akreditavimo tarnybos rašytinio prašymo gavimo dienos.
Akreditavimo tarnybos direktoriaus, Akreditavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo ar Akreditavimo tarnybos struktūrinio padalinio, atsakingo už pacientų teisių priežiūrą, vadovo iniciatyva, Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu paskiriamas (-i) Akreditavimo tarnybos darbuotojas (-ai)/tarnautojas (-ai), kuriam (-iems), esant toliau išvardintiems kriterijams, pavedama atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę vietoje:
• kai skundas nagrinėjamas skubos tvarka;
• kai reikia asmens sveikatos priežiūros įstaigoje įvertinti faktus, duomenis, susijusius su skundo
nagrinėjimu;
• kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga per Tarnybos nustatytą terminą nepateikia visų ar dalies
skundui išnagrinėti reikalingų dokumentų.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigą vykdyti pavestos užduoties vykstama įstaigos iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kai pranešti būtina, siekiant atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę. Atliekant asmens sveikatos priežiūros įstaigos kontrolę vietoje, pildomas Kontrolės aktas.
Raktažodžiai

PAS2009
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-07-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems