Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
Telefonas
+37046472025
Faksas
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pagalba į namus
Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, kada asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros. Pagalbos į namus paslauga gali būti teikiama iki 10 val. per savaitę.
Pagalbos į namus paslaugą teikia Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
suteikta pagalba į namus
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialines darbuotojas ir pateikia šiuos dokumentus: • Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma, pildoma dokumentų priėmimo vietoje); • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams); • Vaikų gimimo liudijimą/us; • Ištuokos liudijimą, mirties liudijimo kopiją; • Socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (moksleivio pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą ir kt.); • Pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinių paslaugų mėnesio). Duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, kai naudojami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) gauti duomenys arba Savivaldybės duomenų bazėje turimi duomenys; • Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą; • Medicininį pažymėjimą (forma 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialines darbuotojas Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialines darbuotojas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Schemoje
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas-paraiška gauti socialines paslaugas (SP-8 forma).
Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Asmuo (šeimos), kurio vidutinės mėnesio pajamos yra iki 2 VRP paslaugos teikiamos nemokamai, jei pajamos nuo 2 VRP iki 3 VRP moka – 5 procentus, nuo 3 VRP iki 3,5 VRP – 10 procentų, nuo 3,5 VRP iki 3,8 VRP – 15 procentų, virš 3,8 VRP moka 20 procentų dalį asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamų.
Už pagalbą į namus mokama teikiančios šią paslaugą įstaigos nustatyta tvarka ir būdais.


VRP – valstybės remiamos pajamos.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)
Nuoroda #
1.	Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)<br/> 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Pavadinimas 2. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006-04-05 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450)
Nuoroda #
2.	Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006-04-05 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450)<br/> 2. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006-04-05 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450)

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 79-3126; 2007, Nr. 101-4120; 2008, Nr. 2-71)
Nuoroda #
3.	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 79-3126; 2007, Nr. 101-4120; 2008, Nr. 2-71)<br/> 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 79-3126; 2007, Nr. 101-4120; 2008, Nr. 2-71)

Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510)
Nuoroda #
4.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510)<br/> 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510)

Pavadinimas 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-16-14 nutarimas Nr. 583 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571)
Nuoroda #
5.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-16-14 nutarimas Nr. 583 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571)<br/> 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-16-14 nutarimas Nr. 583 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571)

Pavadinimas 6. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimas Nr. T11-557 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo“
Nuoroda #
6.	Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimas Nr. T11-557 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo“<br/> 6. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimas Nr. T11-557 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo“

Pavadinimas 7. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimas Nr. T11-197 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda #
7.	Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimas Nr. T11-197 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 7. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimas Nr. T11-197 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pastabos
Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialines darbuotojas:
Agluonėnų seniūnijos vyresnioji specialistė Marijona Ruigienė, Priekulės g. 4, LT-96252 Agluonėnai, tel. (8 46) 44 22 89, m.ruigiene@klaipedos-r.lt;
Dauparų-Kvietinių seniūnijos socialinė darbuotoja Ineta Lukšonienė, Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai, tel. (8 46) 46 62 92, i.luksoniene@klaipedos-r.lt;
Dovilų seniūnijos socialinė darbuotoja Vitalija Šimkienė, Minijos g. 2, LT-96222 Dovilai, tel. (8 46) 44 41 34, vitalija.simkiene@gmail.com
Endriejavo seniūnijos socialinė darbuotoja Danutė Lukauskienė, Mokyklos g. 3, LT-96301 Endriejavas, tel. (8 46) 44 51 21, d.lukauskiene@klaipedos-r.lt;
Gargždų seniūnijos socialinės darbuotojos Vilma Vaitkienė, Snieguolė Jurjonienė Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai, tel. (8 46) 46 62 23, v.vaitkiene@klaipedos-r.lt; snieguole63@gmail.com;
Judrėnų seniūnijos socialinė darbuotoja Stefanija Dargienė,Mokyklos g. 4, LT-96292 Judrėnai, tel. (8 46) 44 29 85, s.dargiene@gmail.com;
Kretingalės seniūnijos vyresnioji specialistė Marijona Petrauskienė, Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė, tel. (8 46)
44 64 31, m.petrauskiene@klaipedos-r.lt;
Priekulės seniūnijos socialinės darbuotojos Virginija Šiaulytienė, Ilona Žilienė, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, tel. (8 46) 45 41 68 siaulytiene@gmail.com, sociumas23@gmail.com;
Sendvario seniūnijos vyresnioji specialistė Zita Butkevičienė, LT-92337 Slengiai, tel. (8 46) 48 90 29 z.butkeviciene@klaipedos-r.lt;
Veiviržėnų seniūnijos vyresnioji specialistė Aldona Dėringienė,
Laisvės g. 4, LT-96275 Veiviržėnai, tel. (8 46) 45 92 72, a.deringiene@klaipedos-r.lt;
Vėžaičių seniūnijos vyresnioji specialistė Stanislava Grykšienė, Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai, tel. (8 46) 45 82 70
s.gryksiene@klaipedos-r.lt;
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2
LT-96130 Gargždai
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Airida Stonienė, tel. 8 (46) 47 20 18, el.p. airida.stoniene@klaipedos-r.lt, 118 kabinetas.
Teikėjas:
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras.
Klaipėdos g. 11,
LT - 96136, Gargždai,
Tel/fax. (8 46) 47 19 50, (8 618) 26 707, el.p. paramoscentras@gmail.com.
Raktažodžiai
pagalba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS4628
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems