Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pagalbos į namus teikimas
Pagalbos į namus paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, gyventi pilnaverčio gyvenimo ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta paslauga. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.
3. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, neįgaliojo pažymėjimas / 3 paskutinių mėnesių darbo užmokesčio pažymos).
Specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą sps36-pagalbos-i-namus-paslaugos-teikimo-sutarties-forma.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  sps36-pagalbos-i-namus-paslaugos-teikimo-sutarties-forma.doc sps36-pagalbos-i-namus-paslaugos-teikimo-sutarties-forma.doc
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Remigija Akuockaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 5666
El. paštas: remigija.akuockaite@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ineta Pliaugaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031556660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ineta.pliaugaite@ams.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai. Prašymas.
3.Asmeniui pateikus visus reikalingus dokumentus, atsakingas SPS specialistas suveda asmens arba šeimos duomenis į IS.
4. Specialistas per SPIS patikrina „Sodros“, Gyventojų registro, Darbo biržos turimus duomenis apie asmenį ir įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildo nustatytą formą ir pateikia ją komisijai.
5. Specialistas parengia sprendimą dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.
6. Sprendimą pasirašo AMSA direktoriaus įgaliotas asmuo.
7. Sprendimas įteikiamas asmeniui.


Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
SPIS – Socialinės paramos informacinė sistema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.alytus.lt/paslauga-sps36
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymą galima pateikti per Elektroninius valdžios vartus www.spis.lt.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.91609F53E29E
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.51F78AE58AC5
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.28208650B42B
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D892F4364169
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimas Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/5b43d5e03c0a11e5aee6f3ae4a9cfa2d
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimas Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimas Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“
Pastabos
Pagalbos į namus paslaugas teikia VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras.
Mokėjimo už paslaugas tvarka:
1. Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas neturi viršyti 20 proc. asmens pajamų, kai asmens pajamos per mėnesį viršija valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
2. Kai pagalbos į namus paslaugos teikiamos šeimai, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 20 proc. šeimos pajamų.
3. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
4. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai:
4.1. asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą;
4.2. asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
Raktažodžiai
Pagalba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sps36-schema-2-versija.doc sps36-schema-2-versija.doc
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai. Prašymas.
3.Asmeniui pateikus visus reikalingus dokumentus, atsakingas SPS specialistas suveda asmens arba šeimos duomenis į IS.
4. Specialistas per SPIS patikrina „Sodros“, Gyventojų registro, Darbo biržos turimus duomenis apie asmenį ir įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildo nustatytą formą ir pateikia ją komisijai.
5. Specialistas parengia sprendimą dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.
6. Sprendimą pasirašo AMSA direktoriaus įgaliotas asmuo.
7. Sprendimas įteikiamas asmeniui.


Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
SPIS – Socialinės paramos informacinė sistema
PAS3737
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems