Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Marijampolės savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Marijampolės savivaldybės administracija
Pavadinimas
Marijampolės savivaldybės administracija
Adresas
Marijampolės, J. Basanavičiaus a. 1,
Adresas internete
Telefonas
+370 3 43 90001
Faksas
+370 3 43 90022
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 12-45
Paslaugos aprašas
Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas
Paslauga teikiama asociacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms, viešojo sektoriaus subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms, labdaros ir paramos fondams, menininkams, biudžetinėms įstaigoms pageidaujančioms gauti finansavimą iš švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitų projektų įgyvendinimui Savivaldybėje. Pareiškėjų pateikti projektai finansuojami konkurso būdu.

Projekto paraiška rengiama užpildant patvirtintą projekto paraiškos formą.

Paraiškos gali būti pateikiamos raštu (tiesiogiai atvykus į Marijampolės savivaldybės administraciją J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis, paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu, pildant paraiškos formą adresu www.epaslaugos.lt

Paraiškas vertina Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau- Komisija). Komisija vadovaujasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymus. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.marijampole.lt ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams.


A atvejis. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai

Tikslas - remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, finansuojant savivaldybės remiamas visuomenės sveikatos veiklas.

Projektų finansavimo prioritetai:
1. sveikos gyvensenos skatinimas (alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas);
2. visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika (savižudybių, smurto prevencija, streso valdymas);
3. vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (regėjimo, laikysenos sutrikimų prevencija ir kt.);
4. užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė (ŽIV ir AIDS, lytiškai plintančių ligų ir kt.);
5. gyvenamosios aplinkos atitikimo sveikatinimo normoms prevencija (triukšmo matavimai, maudymosi vietų vandens stebėsena ir kt.).


B atvejis. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektai

Tikslas - skatinti savivaldybėje vykdyti neįgaliųjų veiklas kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę bei kurti neįgaliesiems palankią aplinką.

Projektų finansavimo prioritetai:
1. aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;
2. nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimas;
3. kiti finansavimo šaltiniai.

Projektų finansavimas iš aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programos gali būti skiriamas, pateikiant laisvos formos prašymą, pridedant reikalingų lėšų paskaičiavimą (sąmatą).


C atvejis. Jaunimo užimtumo programos projektai

Tikslas - gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą, socialinių įgūdžių formavimą, jauno žmogaus tobulinimo ir savęs realizavimo visuomenėje sąlygas, padėti spręsti jaunimo problemas.

Projektų finansavimo prioritetai:
1. jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
2. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių,  socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą;
3. dalyvavimas susigiminiavusių miestų sudarytose programose, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, jaunimo ryšių plėtojimas;
4. jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas tradiciniuose savivaldybės renginiuose, atmintinų dienų renginių organizavimas;
5. mokinių ir studentų savivaldų darbo stiprinimas;
6. iniciatyvos, skirtos jaunimo verslumui skatinti, projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties;
7. iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
8. darbo su mažiau galimybių turinčiu jaunimu atvirose jaunimo erdvėse veiklos plėtojimas;
9. savanorystės modelio programų įgyvendinimas.


D atvejis. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programos projektai

Tikslas - kurti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendrijoms, menininkams, užtikrinti tinkamas jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas.

Projektų finansavimo prioritetai:
1. nevyriausybinių organizacijų veiklą, bendradarbiavimą, jų profesionalumo ugdymą ir plėtrą;
2. jaunimo socialinių ir psichologinių problemų sprendimą;
3. moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą;
4. krikščionišką, socialinį, pilietinį, demokratinį, kultūrinį, sportinį ugdymą;
5. neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių užimtumo ir savarankiškumo įgūdžių ugdymą;
6. pilietinės visuomenės kūrimą;
7. bendruomenių renginių organizavimą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

A atvejis. Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos projektai.

Skiriamas finansavimas arba pateikiamas
pranešimas apie finansavimo neskyrimą.

B atvejis. Neįgaliųjų socialinės
integracijos programos projektai.

Skiriamas
finansavimas arba pateikiamas pranešimas apie finansavimo neskyrimą.


C atvejis. Jaunimo užimtumo
programos projektai.

Skiriamas finansavimas arba pateikiamas pranešimas apie finansavimo
neskyrimą.


D atvejis. Nevyriausybinių
organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programos projektai.

Skiriamas finansavimas arba pateikiamas pranešimas
apie finansavimo neskyrimą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
A atvejis. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai
1. Projekto paraišką;
2. Projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją;
3. Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas.

B atvejis. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektai
1. Projekto paraišką;
2. Projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją.

C atvejis. Skyrimo jaunimo užimtumo programos projektai
1. Projekto paraišką;
2. Projekto teikėjo įstatų kopiją;
3. Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas.

D atvejis. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programos projektai
1. Projekto paraišką;
2. Projekto teikėjo įstatų kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs
Nuoroda į formą paraiskasveikatos.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs paraiskasveikatos.docx paraiskasveikatos.docx
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs
Pavadinimas Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs
Nuoroda į formą paraiskanvo.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs paraiskanvo.doc paraiskanvo.doc
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs
Pavadinimas Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs
Nuoroda į formą paraiskajaunimo.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs paraiskajaunimo.doc paraiskajaunimo.doc
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įs
Pavadinimas Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus į
Nuoroda į formą inetgracijosparaiska.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo  komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus į Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus į inetgracijosparaiska.docx inetgracijosparaiska.docx
Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Projektų vertinimo komisijos nuostatais. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus į
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintarė Labutytė
Pareigos: Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034390086
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintare.labutyte@marijampole.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Reda Blaškevičienė
Pareigos: Savivaldybės gydytojo tranybos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034390005
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: reda.blaskeviciene@marijampole.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Parulienė
Pareigos: Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034390008
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ausra.paruliene@marijampole.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Rutkauskienė
Pareigos: Sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
Telefonas: +37034390091
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: loreta.rutkauskiene@marijampole.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Bagdanavičienė
Pareigos: Savivaldybės gydytojo tranybos vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034390005
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.bagdanaviciene@marijampole.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos atveju:
1. Paslaugos gavėjas pateikia paraišką (su pridedamais dokumentais) raštu (tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, paštu ar per pasiuntinį)
2. Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija;
3.Paraiškos teikėjas apie priimtą sprendimą, dėl lėšų skyrimo/neskyrimo informuojamas paraiškoje nurodytu el. paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiškos forma
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroninės paslaugos atveju:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą (su pridedamais dokumentais)
3. Pateiktą paraišką svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija
4. Paraiškos teikėjas apie priimtą sprendimą, dėl lėšų skyrimo/neskyrimo informuojamas paraiškoje nurodytu el. paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. DV-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos projektų finansavimo 2018 metų konkurso nuostatų tvirtinimo“
Nuoroda http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=47250
Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. DV-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos  projektų finansavimo 2018  metų konkurso nuostatų tvirtinimo“<br/> Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. DV-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2015–2018 metų programos projektų finansavimo 2018 metų konkurso nuostatų tvirtinimo“

Pavadinimas Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. DV-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų tvirtinimo“
Nuoroda http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=47249
Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. DV-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų tvirtinimo“  Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. DV-127 „Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų tvirtinimo“
Pavadinimas Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-03-08 direktoriaus įsakymas Nr. DV- 319 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Nuoroda http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=47573
Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-03-08 direktoriaus įsakymas Nr. DV- 319 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų patvirtinimo“.<br/><br/> Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-03-08 direktoriaus įsakymas Nr. DV- 319 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų patvirtinimo“.


Pavadinimas Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-03-09 direktoriaus įsakymas Nr. DV-327 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“

Nuoroda http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=47581
Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-03-09 direktoriaus įsakymas Nr. DV-327 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“<br/><br/> Marijampolės savivaldybės administracijos 2018-03-09 direktoriaus įsakymas Nr. DV-327 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“


Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
paraiška, projektas, švietimas, kultūra, sportas, jaunimas, sveikata, nevyriausybinės organizacijos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos atveju:
1. Paslaugos gavėjas pateikia paraišką (su pridedamais dokumentais) raštu (tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, paštu ar per pasiuntinį)
2. Pateiktas paraiškas svarsto sudaryta projektų vertinimo komisija;
3.Paraiškos teikėjas apie priimtą sprendimą, dėl lėšų skyrimo/neskyrimo informuojamas paraiškoje nurodytu el. paštu.
PAS6255
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems