Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 25 00883
Fakso nr.
+370 8 52 72364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimas ir mokėjimas pareigūnams, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, o jiems mirus – jų šeimos nariams
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinių netekto darbingumo pensijų gavėjai yra paskiausiai vidaus reikalų sistemoje tarnavę Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie:
• Ištarnavo teisės aktuose nustatytą laiką vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą);
• Pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba;
• Atleisti dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada, arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, jeigu ištarnavo vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų;
• Sukako įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių), jeigu ištarnavo vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 5 ir daugiau metų.

Pareigūnų ir karių valstybinių našlių ir našlaičių pensijų gavėjai yra mirusio (ar nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pareigūno šeimos nariai:
• vaikai ir įvaikiai iki 18 metų;
• vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie: pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų jie visą laiką yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai) arba yra nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai - iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai);
• sutuoktinis, sukakęs nustatytą senatvės pensijų amžių ar pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po sutuoktinio mirties;
• sutuoktinis, sukakęs nustatytą senatvės pensijų amžių ar pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokinius – iki mokymosi pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų;
• sutuoktinis, auginantis mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokinius – iki mokymosi pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugantis namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo, jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų. Jei nėra sutuoktinio, teisę gauti valstybinę našlių pensiją turi Civilinio kodekso nustatyta tvarka pripažintas globėju (rūpintoju) asmuo, atitinkantis minėtas sąlygas.

Rekomenduojamos prašymų formos yra pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje. Taip pat jas galima gauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).

Prašymas skirti pensiją pateikiamas per vidaus reikalų įstaigą, kurioje asmuo tarnavo paskiausiai.
Mirusio pensijos gavėjo šeimos nariai prašymą skirti ir/ar mokėti pensiją pateikia bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Prašymas pensijos mokėjimo klausimais (pasikeitus mokėjimo aplinkybėms ar būdui), taip pat informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, pateikiami bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Prašymas Fondo valdybos teritoriniam skyriui gali būti pateiktas :
• Tiesiogiai atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių;
• Atsiųstas paštu Fondo valdybos Utenos skyriui;
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant pirmiau nurodytais būdais)

Paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, gali būti mokamos pervedant jas į išmokos gavėjo sąskaitą kredito įstaigoje arba pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą Lietuvoje arba išmokamos mokėjimo įstaigoje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija pareigūnui, paskiausiai tarnavusiam vidaus reikalų sistemoje, o jam mirus – jo šeimos nariams
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Informaciją apie gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, jei pensijos gavėjas yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Asmuo kiekvienų metų pabaigoje privalo pateikti paties pasirašytą pareiškimą, patvirtinantį, kad gyvena užsienio valstybėje, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo patvirtintą kopiją.

Dokumentai apie aplinkybes, turinčias įtakos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir šios pensijos priedo už tarnybą mokėjimui. Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre) - pvz. jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo – turi būti pateiktas įgaliojimas, ir kt.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pareigūnų ir karių valstybines pensijas pareigūnams, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, o jiems mirus – jų šeimos nariams, skiria ir moka Fondo valdybos Utenos skyrius.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Informaciją apie gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, jei pensijos gavėjas yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Asmuo kiekvienų metų pabaigoje privalo pateikti paties pasirašytą pareiškimą, patvirtinantį, kad gyvena užsienio valstybėje, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo patvirtintą kopiją.

Dokumentai apie aplinkybes, turinčias įtakos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir šios pensijos priedo už tarnybą mokėjimui. Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre) - pvz. jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo – turi būti pateiktas įgaliojimas, ir kt.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDDCB615126E
Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas
Pavadinimas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c124c30b38211e48601d026d7145559
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatai Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatai
Pavadinimas Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.260B8E89C210
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Pavadinimas Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE5E6B97F9C9
Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_420024
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS32810
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems