Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Pareiškėjo dokumentų kopijų, saugojamų Palangos miesto savivaldybėje, išdavimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nori gauti Palangos miesto savivaldybėje registruotų dokumentų, pareiškimų bylose esančių dokumentų kopijas. Asmuo gali pateikti prašymą tiesiogiai arba paštu. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kuriuo buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikiama pažyma

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kai kreipiasi fizinis asmuo:
1.Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas pateikiamas paštu.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Silva Jakštienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vedėjas
Telefonas: 8 460 48709, 8 460 41406
Mobilusis telefonas: -
Faksas: 8 460 40217
El. paštas: info@palanga.lt, silva.jakstiene@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paštu, el. paštu arba tiesiogiai pateikiamas prašymas Palangos miesto savivaldybės administracijai.
2. Prašymas užregistruojamas Palangos miesto savivaldybės administracijos priimamajame, pareiškėjui pateikiama kopija su registracijos data ir numeriu arba raštiškas patvirtinimas apie prašymo gavimą ir užregistravimą paštu arba el. paštu.
3. Užregistruotas prašymas perduodamas Administracijos direktoriui, kuris nukreipia jį vykdyti Bendrojo skyriaus vedėjui, pastarasis - atsakingam darbuotojui..
4. Darbuotojas, gavęs prašymą, suranda archyve reikiamus dokumentus, padaro patvirtintas jų kopijas, parengia atsakymą (pažymą) ir pateikia jį pasirašyti Bendrojo skyriaus vedėjui arba Administracijos direktoriui.
5. Pasirašytas atsakymas (pažyma) registruojami Palangos miesto savivaldybės administracijos priimamajame ir pateikiamas pareiškėjui tiesiogiai, paštu ar el. paštu (kaip pageidauja pats pareiškėjas)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Kai kreipiasi fizinis asmuo prašyme nurodomi vardas, pavardė, adresas, telefonas, prašomo dokumento duomenys (pavadinimas, data, numeris ir pan.), priežastys, dėl kurių reikia minėto dokumento kopijos.
Kai kreipiasi juridinis asmuo prašyme nurodomi juridinio asmens rekvizitai, prašomo dokumento duomenys (pavadinimas, data, numeris ir pan.).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/azGpUSPzkH
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94745&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-26 įsakymas Nr. A1-184 „Dėl dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei informacijos rengimo ir teikimo tvarkų aprašų ir asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklių Palangos miesto savivaldybės administracijoje patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.496981/jCIfsNZBQU
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-26 įsakymas Nr. A1-184 „Dėl dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei informacijos rengimo ir teikimo tvarkų aprašų ir asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklių Palangos miesto savivaldybės administracijoje patvirtinimo“.   Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-26 įsakymas Nr. A1-184 „Dėl dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei informacijos rengimo ir teikimo tvarkų aprašų ir asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklių Palangos miesto savivaldybės administracijoje patvirtinimo“.
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-25 įsakymas Nr. A1-136 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.497040
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-25 įsakymas Nr. A1-136 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-25 įsakymas Nr. A1-136 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/GDAmujogsL
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga galutinė. Kai prašomame dokumente yra informacijos apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją.
Raktažodžiai
pareiškėjo, kopijų
PAS2926
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-10-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems