Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas
Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Neveiksniam asmeniui yra nustatoma globa. Prašymą (pareiškimą) pripažinti neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija (Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius) arba prokuroras. Prašymas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 110 kab., Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai vyr. specialistei Jurgitai Jankauskytei, atsiuntus prašymą paštu Socialinės paramos skyriui Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais elektroninio pašto adresu jurgita.jankauskyte@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pradedamos vykdyti procedūros dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo ar pateikiamas argumentuotas atsisakymas pradėti procedūras.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su prašymu pateikia:
• Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinantį dokumentą.

• Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas.
• Medicininę pažymą apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje sveikatos būklę.
• Pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• Dokumentą įrodantį giminystės ryšį ar santykį su globotiniu.
Būsimo globėjo pažyma apie gaunamas pajamas.
• Būsimo globėjo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F-046a).
• Būsimo globėjo rašytinis sutikimas būti paskirtam globėju.

Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų gaunamų iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Jankauskytė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044390147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurgita.jankauskyte@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba registruotu laišku, arba per atstovą ar per e. pristatymas informacinę sistemą;
2. Paslaugos vykdytojas patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Prašymo gavimo dieną registruoja ir , pageidaujant pareiškėjui, įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą;
4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, priima sprendimą pradėti ar ne procedūras dėl teigiamo sprendimo ar atsisakyti pradėti procedūras.
5. Apie priimtą sprendimą skirti pensiją Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui;
6. Jeigu prie nurodyto prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėnesius nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti. Per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo nagrinėti prašymą priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija ir grąžinami jo pateikti dokumentai;
7. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: asmeniškai įteikiant pranešimą, registruotu paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įgaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (XXVIII ir XXX skyriai), 2002-02-28 Nr. IX-743.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.2E7C18F61454
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įgaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (XXVIII ir XXX skyriai), 2002-02-28 Nr. IX-743. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įgaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (XXVIII ir XXX skyriai), 2002-02-28 Nr. IX-743.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( I ir XVII skyriai)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( I ir XVII skyriai)  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ( I ir XVII skyriai)
Pavadinimas Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaddcad09f4211e58fd1fc0b9bba68a7
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742  Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Pripažinimo, pripažinimas, pripažinti, neveiksnus, neveiksniu
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba registruotu laišku, arba per atstovą ar per e. pristatymas informacinę sistemą;
2. Paslaugos vykdytojas patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Prašymo gavimo dieną registruoja ir , pageidaujant pareiškėjui, įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą;
4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, priima sprendimą pradėti ar ne procedūras dėl teigiamo sprendimo ar atsisakyti pradėti procedūras.
5. Apie priimtą sprendimą skirti pensiją Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui;
6. Jeigu prie nurodyto prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėnesius nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti. Per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo nagrinėti prašymą priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija ir grąžinami jo pateikti dokumentai;
7. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: asmeniškai įteikiant pranešimą, registruotu paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą.
PAS3003
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems