Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama ūkio subjektams, apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių paprastai turėtų būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ir ūkyje esantys gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Siekiantys paramos ūkio subjektai turi atitikti aktyvaus ūkininko sąvoką.
Kita sąlyga paramai gauti – pagal draudimo sutartį numatyta padengti nuostolius (draudimo suma), arba, įvykus draudžiamajam įvykiui, – patirto nuostolio suma viršija 30 proc. ūkio subjekto vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio draudžiamos ūkinių gyvūnų rūšies vertės.
Draudimo sutartis (įskaitant jos pakeitimus) privalo būti sudaryta ne ilgesniam negu vienerių metų laikotarpiui, įmokos turi būti mokamos draudimo bendrovei tik po paraiškos pateikimo savivaldybėje.
Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką. Teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.
Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijoje.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, 213 kab., Laisvės g. 39, 89223 Mažeikiai, atsiuntus reikalingus dokumentus paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu irena.pakuliene@mazeikiai.lt., jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 213 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, registruotu laišku ar per e. pristatymo informacinę sistemą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo.
Motyvuotas atsakymas dėl kompensacijos neskyrimo.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Užpildyta paraiškos forma.
2. Pareiškėjo (ūkininko) tapatybės patvirtinimo dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė)
ir (arba) pateikusio savivaldybei asmens įgaliojimų patvirtinimo dokumentas (teikiama, jeigu paramos paraišką pasirašo ir pateikia pareiškėjo įgaliotas asmuo)Paramos paraišką pasirašiusio
3. Draudimo sutartis
4. Draudimo paslaugos pirkimo ataskaitiniai (įskaitant pretenzijas, jei tokių buvo gauta) dokumentai
5.Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus (teikiama, jeigu pareiškėjas nurodė, kad atitinka paramos paraiškos IV skyriaus 2.1 ir (arba) 2.2 papunktyje nurodytus reikalavimus)
6.Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudas (teikiama, jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo ir nurodė, kad atitinka paramos paraiškos IV skyriaus 2.3 papunktyje nurodytus reikalavimus).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Pakulienė
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: +37044325943
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.pakuliene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimantas Gramas
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Telefonas: +37044325963
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rimantas.gramas@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paraiškos dėl pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimo
teikiamos (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 213
kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu irena.pakuliene@mazeikiai.lt; jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 213 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3d-971
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2bb6c50af9c11e5b12fbb7dc920ee2c/qDcfAZmwsp
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3d-971 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3d-971
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913  Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Pasėliai, gyvūnai, draudimas, draudimo įmoka, kompensvimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
veiksmu-sekos-schema-gyvunu-augalu-draug.-im.-kompensavimas.docx veiksmu-sekos-schema-gyvunu-augalu-draug.-im.-kompensavimas.docx
Paraiškos dėl pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimo
teikiamos (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 213
kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu irena.pakuliene@mazeikiai.lt; jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 213 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
PAS31892
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-03-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems