Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070663661
Faksas
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečiams pažymos apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje išdavimas

Pažyma apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą išduodama Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kai jie nori užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 3 priedo 3.7.1. punkte ir 4 priedo 4 punkte nurodytus architektų formalios kvalifikacijos įrodymus. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius architekto rengimo reikalavimus, nurodytus šio įstatymo 44 straipsnyje.                                              Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Aplinkos ministerijai paraišką dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliauparaiška) ir nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas. 

Paraišką ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).

Aplinkos ministerija patvirtina paraiškos gavimą per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos ir praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą.

Aplinkos ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį.

Pažyma pareiškėjui siunčiama paštu arba ją pareiškėjas (arba jo įgaliotas asmuo) gali pasiimti pats atvykęs į Aplinkos ministeriją.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Veiklos dokumentų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota pažyma apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su paraiška asmuo pateikia šiuos dokumentus ar nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas:
1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us), kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas buvo parengtas dirbti pagal architekto profesiją;
3. dokumentą (-us), liudijantį (-us) rengimo trukmę ir turinį (jei neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.7.1 punkte ir 4 priedo 4 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);
4. dokumentus, susijus su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);
5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentą (-us) (jeigu tokie yra);
6. aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro, jeigu kvalifikacija pripažįstama pagal Tvarkos aprašo 5 punktą, arba išsilavinimas įgytas trečiojoje šalyje;
7. kitus papildomus dokumentus (mokslo laipsnį, svarbesnių parengtų projektų sąrašą architektūros srityje), jei tokie yra;
8. pavardės (vardo) keitimą patvirtinančius dokumentus (jeigu keitėsi);
9. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, nurodantį, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė architekto profesine veikla jų teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, kai pareiškėjas naudojasi Įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis architektų įgytomis teisėmis;
10. pažymėjimą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22), kai pripažinimas remiasi būtiniausių rengimo reikalavimų derinimu vadovaujantis Įstatymo III dalies III skyriaus nuostatomis;
11. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija valstybėje narėje nereglamentuojama;
12. įgaliojimą, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;
13. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba adaptacijos laikotarpį patvirtinančius dokumentus (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

Kartu su paraiška pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas paraiskos forma.docx
Nuoroda į formą paraiskos-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
paraiskos forma.docx paraiskos forma.docx paraiskos-forma.docx paraiskos-forma.docx
paraiskos forma.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintarė Dubickaitė, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37070663583
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintare.dubickaite@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Aplinkos ministerijai paraišką (forma pridedama) ir nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas.
2. Aplinkos ministerija patvirtina paraiškos gavimą per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos ir praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Prireikus Aplinkos ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų. Jei formalios kvalifikacijos įrodymai neatitinka automatiniam architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimui keliamų reikalavimų, pareiškėjo pateikta paraiška ir dokumentai perduodami nagrinėti Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijai.
3. Aplinkos ministerija sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia Aplinkos ministerijai užpildytą paraišką (forma pridedama).
Paraišką ir kitus dokumentus galima pateikti atvykus į Aplinkos ministeriją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu info@am.lt ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B2F6259F9/asr
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C1551B3CABB4/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA5AB3B16EDA/YvmwIksIRi
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimas, architekto profesinė veikla, paraiška dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti architektu Lietuvos Respublikoje, architektas, architekto profesija, architekto veikla, profesinės kvalifikacijos pripažinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
paraiskos-forma.docx paraiskos-forma.docx
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Aplinkos ministerijai paraišką (forma pridedama) ir nustatytąja tvarka patvirtintas (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijas.
2. Aplinkos ministerija patvirtina paraiškos gavimą per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos ir praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Prireikus Aplinkos ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų. Jei formalios kvalifikacijos įrodymai neatitinka automatiniam architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimui keliamų reikalavimų, pareiškėjo pateikta paraiška ir dokumentai perduodami nagrinėti Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijai.
3. Aplinkos ministerija sprendimą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
PAS30529
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-09-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems