Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymos apie patalpų ar statinių naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį ir naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų – patalpų ar statinių galimybę naudoti pagal paskirtį (STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 7, 8, 9, ir 10 priedai) išdavimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, formuojantiems naujus nekilnojamojo turto objektus apie patalpų ar pastatų atitikimą naudojamai paskirčiai.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį).
Pažyma įteikiama asmeniui atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodama pažyma
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas išduoti pažymą su pridedamais dokumentais.
2. Dokumentai pridedami tik prašant išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį (STR 1.12.08:2010 7, 8 priedai):
2.1. schema apie naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;
2.2. rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai;
2.3. patalpos (-ų) ar statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Džiugienė
Pareigos: Infrastruktūros skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 842669160
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: asta.dziugiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arūnas Adomaitis
Pareigos: Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Telefonas: 842669147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arunas.adomaitis@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos teikėjas, gavęs visus 8 punkte išvardintus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą.
2. Patikrina, ar schemą parengė turintis teisę rengti tokią schemą asmuo, ar naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. ar numatyti atskiri įėjimai į šias patalpas (statinius), atskirtos (esant reikalui įrengtos naujos) inžinerinės sistemos ir kt. (STR 1.12.08:2010 7, 8 priedai)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B
Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas 4. Statybos techniniai reglamentai:
4.1. STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“;
4.2. STR 1.07.01:2010 „ Statybą leidžiantys dokumentai“;
4.3. STR 2.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“;
4.5. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“;
4.5. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;
4.6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
4.7. STR 1.11.01:2010 „Statinio užbaigimas“;
4.8. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;
4.9. STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“;
4.10. STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“.
Nuoroda http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12476
4. Statybos techniniai reglamentai:<br/>4.1. STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“;<br/>4.2. STR 1.07.01:2010 „ Statybą leidžiantys dokumentai“;<br/>4.3. STR 2.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“;<br/>4.5. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“;<br/>4.5. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;<br/>4.6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;<br/>4.7. STR 1.11.01:2010 „Statinio užbaigimas“;<br/>4.8. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;<br/>4.9. STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“;<br/>4.10. STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“. 4. Statybos techniniai reglamentai:
4.1. STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“;
4.2. STR 1.07.01:2010 „ Statybą leidžiantys dokumentai“;
4.3. STR 2.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“;
4.5. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“;
4.5. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;
4.6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
4.7. STR 1.11.01:2010 „Statinio užbaigimas“;
4.8. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;
4.9. STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“;
4.10. STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“.

Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
pažyma
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
1. Paslaugos teikėjas, gavęs visus 8 punkte išvardintus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą.
2. Patikrina, ar schemą parengė turintis teisę rengti tokią schemą asmuo, ar naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. ar numatyti atskiri įėjimai į šias patalpas (statinius), atskirtos (esant reikalui įrengtos naujos) inžinerinės sistemos ir kt. (STR 1.12.08:2010 7, 8 priedai)
PAS3600
Prašymo formos
Atnaujinta
2016-03-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems