Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014-10-09 įstatymu Nr. XII-1215 teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus: 1. Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Palangos mieste, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – Palangos miesto savivaldybėje yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių: 2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių; 2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių; 2.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių; 2.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių. VRP (valstybės remiamos pajamos), 1VRP = 122 eurai. 3. Jeigu jie įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų: 3.1. neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma; 3.2. turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kv. m., arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.; 3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra: 1. Buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos. 2. Šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 3. Neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų. Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra: 1. Jjaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). 2. Šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų. Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip: 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos; 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai; 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Kita; Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodama pažyma apie teisę į valstybės remiamą kreditą būstui įsigyti

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentų, kuriuos turi pateikti asmenys ar šeimos, sąrašas:
1. Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma.
2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus.
Pastaba. Prieš pateikdami prašymą asmenys ir šeimos privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas), Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Palangos poskyris, adresu Vytauto g. 75, Palanga).
3. Pilnamečių šeimos narių tapatybės dokumentų, santuokos ar ištuokos, vaikų gimimo liudijimų, kopijos.
4. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (Ganyklų g. 18, Palanga).
5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Kęstučio g. 19, Palanga).
6. Prireikus papildomi dokumentai – neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija, pažyma iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis), likusių be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo, teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, tėvų mirties liudijimai ar įsiteisėjęs teismo sprendimas apie tėvų teisių atėmimą našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audrutė Keblienė
Pareigos: Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37046041408
Mobilusis telefonas: +37064526877
Faksas: +37046040225
El. paštas: audrute.kebliene@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
GRAFINĖ BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ IŠDUODANT PAŽYMĄ APIE TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI, SEKOS SCHEMA
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma pateikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 1 priede (Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma).
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b8be100df5411e48b678a6bad30f55f
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10  d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6617a990d9f111e4bddbf1b55e924c57
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325.     Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325.
Pastabos
Savivaldybės administracija gavusi kredito gavėjo (šeimos atveju – visų šeimos narių ) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir informaciją, pagal galimybes surenka papildomus dokumentus iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenis ir kitą reikalingą informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. Asmuo, nedavęs sutikimo tvarkyti asmens duomenų, papildomus dokumentus pateikia kartu su prašymu.

Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma ir prireikus papildomus dokumentus.
Raktažodžiai
paramą būstui
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
grafine-butinu-veiksmu-atliekamu-isduodant-pazyma-schema.doc grafine-butinu-veiksmu-atliekamu-isduodant-pazyma-schema.doc
GRAFINĖ BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ IŠDUODANT PAŽYMĄ APIE TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI, SEKOS SCHEMA
PAS4213
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems