Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas
Gauti pažymą turi teisę daugiabučio namo buto savininkai, dalyvaujantys įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir turintys teisę į būsto šildymo kompensaciją.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui įteikiama pažyma ir informacinis lapelis.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).
3. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.
4. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaiko(ų) išlaikymui.
5. Atsiskaitymo už komunalines paslaugas sąskaitos.
6. Pažymos apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą sps28-prasymas.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  sps28-prasymas.doc sps28-prasymas.doc
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Ničajienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: rima.nicajiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Lisauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56663
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: vida.lisauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Kazlauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031556667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: virginija.kazlauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Gutauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: danute.gutauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Bujakauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: danute.bujakauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elena Rudnickienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: elena.rudnickiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Petrauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56663
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: lina.petrauskiene@ams.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai. Prašymas.
3. Atsakingas specialistas suveda asmens arba šeimos duomenis į IS, registruoja nustatytos formos prašymą kompensacijai gauti ir jį atspausdina.
4. Atsakingas specialistas per SPIS patikrina „Sodros“, Gyventojų registro, NMA,
„Regitros“ turimus duomenis apie asmenį ir parengia pažymą apie šeimos ar vieno
gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas bei formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensacijos nustatymo, apmokant kreditą ir palūkanas. Atsakingas specialistas pasirašo pažymą ir formą.
5. Asmeniui įteikiama pažyma, forma ir informacinis lapelis.

Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
SPIS – Socialinės paramos informacinė sistema
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo užpildo prašymą ir pateikia reikalingus dokumentus. Jeigu dokumentų nepakanka teisei nustatyti, asmuo informuojamas el. žinute. Apie rezultatą asmuo taip pat informuojamas el. žinute
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3EEE59417F13
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.55C97AE16200
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Nustatant daugiabučio namo buto savininko ir jo bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio daugiabučio namo buto savininko teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, neatsižvelgiama į tame pačiame būste gyvenamąją vietą deklaravusių ne savininkų ir jų bendrai gyvenančių asmenų teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, šildymo ir nešildymo sezono metu nustatoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamais vidutiniais energijos ar kuro sąnaudų normatyvais, esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainoms, galiojančioms tą mėnesį, kurį šeima ar vienas asmuo kreipiasi dėl pažymos.
Raktažodžiai
Pažymos, kompensacija, šildymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sps28-schema.doc sps28-schema.doc
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai. Prašymas.
3. Atsakingas specialistas suveda asmens arba šeimos duomenis į IS, registruoja nustatytos formos prašymą kompensacijai gauti ir jį atspausdina.
4. Atsakingas specialistas per SPIS patikrina „Sodros“, Gyventojų registro, NMA,
„Regitros“ turimus duomenis apie asmenį ir parengia pažymą apie šeimos ar vieno
gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas bei formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensacijos nustatymo, apmokant kreditą ir palūkanas. Atsakingas specialistas pasirašo pažymą ir formą.
5. Asmeniui įteikiama pažyma, forma ir informacinis lapelis.

Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
SPIS – Socialinės paramos informacinė sistema
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra
PAS3688
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems