Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus būsto kreditus ir subsidijas išdavimas
Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos:
1. kurių duomenys apie nuolatinę gyvenamąją vietą Joniškio rajone, o neturinčių gyvenamosios vietos – savivaldybėje, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. kurie Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – įstatymas) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių:
2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
2.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
2.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių;

3. jeigu jie įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
3.1. neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
3.2. turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (20 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos) teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu atitinka įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jie yra:
1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;
2. šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3. neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (10 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos) teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu atitinka įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jie yra:
1. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);
2. šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota pažyma
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Praėjusių metų gyventojo (šeimos) turto deklaracija (įskaitant gautas pajamas).
3. Valstybės įmonės registrų centro pažyma apie nuosavybės teise turimą ar turėtą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).
3. Neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą, patvirtinantys dokumentai.
4. Asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus ištuokos liudijimo, mirties liudijimo kopijos.
5. Kreditavimo sutartis (jei būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją įgyja jau gavęs būsto kreditą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasuolė Nesavienė
Pareigos: Infrastruktūros skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 842669160
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasuole.nesaviene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Klemienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.klemiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Gauti prašymai registruojami socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) modulyje ,,Būstas“
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Pavadinimas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b8be100df5411e48b678a6bad30f55f
Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195.
Pavadinimas Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6617a990d9f111e4bddbf1b55e924c57
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325
Pastabos
Paslauga galutinė
Raktažodžiai
būsto kreditas, pažyma
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
bst.1-schema.pdf bst.1-schema.pdf
Gauti prašymai registruojami socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) modulyje ,,Būstas“
PAS4901
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-31
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems